Akademisk utbildning

 

Sammanstrålning av traditionell säkerhet och IT har medfört att det finns en ökad efterfrågan på IT-kunskap inom säkerhet. Det finns idag akademisk examen inom IT- & informationssäkerhet, det finns dock ingen akademisk examen inom säkerhetsledning (Security Management) i Sverige. Företag efterfrågar i större grad akademisk examen för kvalificerade befattningar inom säkerhet, detta resulterar i att människor med annan examen bemannar dessa jobb. Det kan innebära att viktig kunskap om säkerhet försvinner på sikt.

 

Programgrupper

ASIS arrangerar varje år ett flertal seminarier och aktiviteter för sina medlemmar. Ett brett programutbud gör det möjligt att fördjupa sig i olika säkerhetsfrågor men också att få tillfälle att nätverka med branschkollegor. Eftersom medlemmarnas önskemål ska ligga som grund för programmet, vill ASIS involvera fler medlemmar att aktivt ta del i och engagera sig i planeringen och utformningen av evenemangen. Målet är att fortsätta erbjuda många olika typer av aktiviteter, med tyngdpunkt på högkvalitativa, intressanta föreläsningar med ett attraktivt format. Genom att anordna arrangemang i olika delar av landet kan fler medlemmar få möjlighet att delta och dra nytta av programmet.

Programgrupp öst

 

Medlemsfrågor

Föreningens medlemsantal har ökat stort de senaste åren vilket medför att vi inte längre är den lilla familjära grupp som vi tidigare varit. Föreningen behöver förstärka medlemskänslan bland medlemmarna och verka för att engagemanget i föreningen ökar. Styrelsens arbete behöver komma närmre medlemmarna så att de känner sig delaktiga i frågorna som hanteras av föreningens styrelse.

 

Young Professionals

Allt fler unga yrkesverksamma kommer in säkerhetsindustrin som en första karriär. För att möta kraven från dessa nya karriärister startade ASIS International initiativet Young Professionals. Målet med denna speciella nätverksgrupp är att utveckla trygga, kompetenta framtida ledare inom säkerhet.

 

Women in Security

ASIS Women in Security startades 2009 för att främja diskussion om frågor som är specifika för kvinnor på arbetsplatsen och genom skräddarsydda program och mentorskap, utveckla karriärvägar för kvinnor inom säkerhet.