Sedan 1977 har ASIS säkerhetscertifieringar satt standarden för professionell kompetens. Erkända över hela världen ger ASIS certifieringar, CPP , PCI , och PSP, en objektiv referenspunkt för en individs professionella kunskap och erfarenhet.

ASIS certifieringar är ett sätt att validera din säkerhetskunskap och erfarenhet, samt bättre positionera dig själv för en karriär inom säkerhetsledning.

 

CPP titeln är i dag ansedd som säkerhetsbranschens finaste erkännande av säkerhetschefer över hela världen. CPP titeln tilldelas baserat på erfarenhet, utbildning, god vandel och godkänt genomförande av en omfattande examination.

 

PSP erkännandet är en certifiering för de vars primära uppgift är att genomföra hotbildsanalys, implementera fysiska säkerhetslösningar, design av integrerade säkerhetslösningar som inkluderar övervakningsutrustning, rutiner och personal eller installerar, handhar eller sköter service av dessa system.

 

De som erhållit PCI certifieringen har visat kunskap och erfarenhet inom utredningsområdet dvs case management, evidence collection och case presentation.