Inte medlem ? Gå med i ASIS

ASIS Certifieringar

Sedan 1977 har ASIS säkerhetscertifieringar satt standarden för professionell kompetens. Erkända över hela världen ger ASIS certifieringar, CPP , PCI , och PSP, en objektiv referenspunkt för en individs professionella kunskap och erfarenhet.

ASIS certifieringar är ett sätt att validera din säkerhetskunskap och erfarenhet, samt bättre positionera dig själv för en karriär inom säkerhetsledning.

 

CPP titeln är i dag ansedd som säkerhetsbranschens finaste erkännande av säkerhetschefer över hela världen. CPP titeln tilldelas baserat på erfarenhet, utbildning, god vandel och godkänt genomförande av en omfattande examination.

 

PSP erkännandet är en certifiering för de vars primära uppgift är att genomföra hotbildsanalys, implementera fysiska säkerhetslösningar, design av integrerade säkerhetslösningar som inkluderar övervakningsutrustning, rutiner och personal eller installerar, handhar eller sköter service av dessa system.

 

De som erhållit PCI certifieringen har visat kunskap och erfarenhet inom utredningsområdet dvs case management, evidence collection och case presentation.

Våra certifieringar

CPP 14 augusti 2014

CPP är certifieringen för säkerhetschefer med omfattande kunskap och erfarenhet av säkerhetledning. Denna certifiering kontrollerar erfarenhet, kunskap och fortbildning över flera viktiga områden på en ledningsnivå.   CPP instiftades 1977 och kraven för certifieringen är fastställt av branschorganisationen ASIS International,aaa

Läs Mer
PSP 14 augusti 2014

PSP är en specialist-certifiering för dem som arbetar med fysisk säkerhet. Denna certifiering kontrollerar erfarenhet, kunskap och fortbildning på en operativ nivå. PSP instiftades 2002 och kraven för certifieringen är fastställt av branschorganisationen ASIS International, med hjälp av 37000 medlemmaraaa

Läs Mer
PCI 14 augusti 2014

PCI är en certifiering för specialister som utreder incidenter, brott och genomför bakgrundskontroller. PCI instiftades 2002 och kraven för certifieringen är fastställt av branschorganisationen ASIS International, med hjälp av 37000 medlemmar från hela världen. Varje år uppdateras referenslitteraturen och vartaaa

Läs Mer
Re-certifiering 15 juli 2014

Alla som innehar en av ASIS certifieringar måste bedriva professionell utveckling och fortbildning för att bibehålla sina meriter. Omcertifiering krävs vart tredje år och kräver intjänade CPE-poäng inom områden som utbildning, och volontärarbete.

Läs Mer

Certifieringsnyheter

Study group – för CPP 25 maj 2016

Är du intresserad av att certifiera dig? Gör en intresseanmälan om att ingå i en study group för CPP.

Läs Mer
Tillgodoräkna dig CPE-poäng 17 februari 2016

Läs mer vad du behöver för underlag för att tillgodoräkna dig CPE-poäng.

Läs Mer
Marknadsför din certifiering 10 oktober 2014

När du har klarat certifieringen kommer nästa steg. Dels att upprätthålla certifieringen, vilket du kan läsa mer om i Re-certifiering. Men även att marknadsföra dig själv och din certifiering. Certifieringen kommer att bli mer värdefull för dig, när människor känneraaa

Läs Mer
ASIS Certification Newsletter September 2014 10 september 2014

Länk till senaste nyhetsbrevet om certifieringar från ASIS International. Klicka här för att komma till nyhetsbrevet.  

Läs Mer
See all news