Skip to main content
 

Certifieringar

Certifed Protection Professional (CPP)

Certifed Protection Professional (CPP) instiftades 1977 av ASIS International. Denna framstående utmärkelse tilldelas individer vars primära ansvarsområde är inom ledning av säkerhet och har visat avancerade kunskaper inom säkerhetslösningar och tillämpar god affärssed. Innehåll och behörighetskrav för CPP fastställs av ASIS International tillsammans med dess 37,000 medlemmar världen över. Referenslitteraturen uppdateras årligen och innehållet för CPP revideras vart femte år för att säkerställa att den är uppdaterad. Certifieringen behöver uppdateras vart tredje år och är ackrediterad av American National Standards Institute (ANSI) enligt ISO 17024. Tentamen består av 225 frågor på engelska, som ska besvaras inom 4 timmar. ASIS International certifieringsprogram var det första i världen att erhålla SAFETY Act designation från U.S. Department of Homeland Security.

BEHÖRIGHETSKRAV
 • 9 års arbetslivserfarenhet av säkerhet eller kandidatexamen eller högre plus 7 års arbetserfarenhet av säkerhet.
 • Varav minst 3 år i beslutsfattande position inom säkerhet.
 • Följa CPP™ Code of Professional Responsibility.
 • Ostraffad
FÖRNYAS VART TREDJE ÅR
 • 60 poäng Continuing Professional Education (CPE)
 • Följa CPP™ Code of Professional Responsibility
 • Ostraffad
KUNSKAPSOMRÅDEN SOM TESTAS
 • Fysisk säkerhet
 • Säkerhetsprinciper & metodik
 • Personalsäkerhet
 • Affärsstyrning och ekonomi
 • Utredningar
 • Krishantering
 • Informationssäkerhet

CPP, Certified Protection Professional

Gå en förberedande utbildning för certifiering

Läs mer

Physical Security Professional (PSP)

Physical Security Professional (PSP) certifieringen instiftades 2002 av ASIS International. Det är en teknisk certifiering för dem som utför säkerhetsbesiktningar, designar integrerade säkerhetssystem, installerar eller underhåller dessa system. Innehåll och behörighetskrav för PSP fastställs av ASIS International tillsammans med dess 37000 medlemmar världen över. Referenslitteraturen uppdateras årligen och innehållet för PSP revideras vart femte år för att säkerställa att den är uppdaterad. Certifieringen behöver uppdateras vart tredje år och är ackrediterad av American National Standards Institute (ANSI) enligt ISO 17024. Tentamen består av 125 frågor på engelska som ska besvaras inom 2,5 timme. ASIS International certifieringsprogram var det första i världen att erhålla SAFETY Act designation från U.S. Department of Homeland Security.

BEHÖRIGHETSKRAV
 • Gymnasieexamen
 • Minst 6 års erfarenhet av fysisk säkerhet eller Kandidatexamen
 • Minst 4 års erfarenhet av fysisk säkerhet
 • Ostraffad
FÖRNYAS VART TREDJE ÅR
 • 45 poäng Continuing Professional Education (CPE)
 • Följa PSP™ Code of Professional Responsibility
 • Ostraffad
KUNSKAPSOMRÅDEN SOM TESTAS
 • Riskhantering och säkerhetsbesiktning
 • Kravspecifikation, teknikval och integration
 • Upphandling och utvärdering

Professional Certifed Investigator (PCI)

Professional Certifed Investigator (PCI) certifieringen instiftades 2002 av ASIS International. Det är en certifiering för dem som utreder incidenter, brott och genomför bakgrundskontroller. Innehåll och behörighetskrav för PCI fastställs av ASIS International tillsammans med dess 37000 medlemmar världen över. Referenslitteraturen uppdateras årligen och innehållet för PCI revideras vart femte år för att säkerställa att den är uppdaterad. Certiferingen behöver uppdateras vart tredje år och är ackrediterad av American National Standards Institute (ANSI) enligt ISO 17024. Tentamen består av 125 frågor på engelska som ska besvaras inom 2,5 timme. ASIS International certifieringsprogram var det första i världen att erhålla SAFETY Act designation från U.S. Department of Homeland Security.

BEHÖRIGHETSKRAV
 • Gymnasieexamen
 • Följa PCI™ Code of Professional Responsibility
 • Ostraffad
FÖRNYAS VART TREDJE ÅR
 • 45 poäng Continuing Professional Education (CPE)
 • Följa PCI™ Code of Professional Responsibility
 • Ostraffad
KUNSKAPSOMRÅDEN SOM TESTAS
 • Ärendehantering
 • Utredningsteknik och metoder
 • Presentation av utredningar

Associate Protection Professional (APP)

 

Associate Protection Professional (APP) certifieringen instiftades 2018 av ASIS International. ASIS utvecklade detta certifieringsprogram för att ge det första steget på säkerhetschefens karriärstege. Att få APP kommer att visa dina kollegor och chefer att du har behärskat de fyra domänerna i denna APP:

 • Säkerhetsarbete
 • Affärsverksamhet
 • Riskhantering
 • Responshantering
BEHÖRIGHETSKRAV
KUNSKAPSOMRÅDEN SOM TESTAS
Väg till certifiering

Läs mer

Förbered dig för din certifiering

Boka din Examen