Inte medlem ? Gå med i ASIS

En växande säkerhetsavdelning – Tankar och erfarenheter från verkligheten

2 november 2017 - 2 november 2017 Företagsuniversitetet


Intresset för, och mandatet vid, våra privata och offentliga säkerhetsavdelningar växer. Samtliga säkerhetsavdelningar som vill eller redan arbetar med att utöka sin personalstyrka ställer sig därför frågan: Hur växer vi vår avdelning? Vid ASIS Young Professionals seminarium delar tre erfarna yrkesutövare med sig av sina reflektioner kring ämnet. Föreläsarna berör ämnet utifrån områdena; Ledarskap, Rekrytering och Politik.

 

Schema och innehåll för kvällen:

17:00-17:30 Mingel med wraps och dryck

 

17.30–18:00 – (Ledarskap)

Hur behåller vi organisationskulturen när vi växer snabbt?

Anna-Karin Jonsson, Bitr. Säkerhetschef vid Sveriges Riksdag

Sveriges Riksdag arbetar med kravet att förena öppenhet och tillgänglighet med säkerhet. För att möta detta har Riksdagens säkerhetsenhet nyligen genomfört ett utvecklingsarbete, både organisatoriskt och processmässigt.

I arbetet har man ställt sig frågorna; Hur kan man använda nya/ökade krav, och verksamhetens intresse för säkerhetsfrågor, som en möjliggörare för att bygga en robust säkerhetskultur? Hur tar man tillvara erfarenhet och samtidigt berikar med nya kompetenser i en växande säkerhetsorganisation? Vilka är framgångsfaktorerna?

Anna-Karin kommer under kvällen berätta hur riksdagens säkerhetsenhet arbetar med dessa frågor.

 

Bio:

Anna-Karin ansvarar i sin roll som Biträdande Säkerhetschef för bl.a. personsäkerhetsfrågor för samtliga partiers ledamöter, deltagande i säkerhetsenhetens ledningsgrupp, ledning, samordning och utveckling av Riksdagsförvaltningens säkerhetsarbete. Verksamheten omfattar säkerhetsskyddets samtliga delar, personsäkerhet, brandskydd, samt kris – och kontinuitetsarbete med metodansvar för hela förvaltningen.

Anna-Karin har erfarenhet från partipolitiken, näringslivet och myndighet bl.a. som Säkerhetschef på Centerpartiet, konsult på TietoEnator och kommunikatör inom Ericsson Data. Hon har lång erfarenhet av förtroendebaserat ledarskap samt krishantering och -kommunikation. Anna-Karin föreläser även vid utbildningen Säkerhetschef 2020 samt är medlem i NSD’s Stockholmsdelegation.

 

18:00–18.15 Bensträckare och mingel

 

18.15–18.45 – (Rekrytering)

Hur hittar, utvecklar och behåller vi rätt personal?

Jeanette Lesslie, VD för 2Secure

Inom alla verksamheter, och framförallt inom ett växande konsultbolag, är personalen och den kompetens de besitter en enormt viktig tillgång. Det är viktigt att arbeta strategiskt och långsiktigt med rekrytering och många viktiga komponenter behöver finnas med för att lyckas attrahera, behålla och utveckla sin personal så att de kan leverera på topp. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för detta från uppstart till genomförande. Som VD är personal- och rekryteringsfrågor alltid på Jeanettes bord. Under föreläsningen kommer Jeanette dela med sig av sin syn på rekrytering och dess process samt hur man genom det goda ledarskapet kan höja både kompetens och trivsel bland sina medarbetare.

Bio:

Jeanette arbetar som VD för säkerhetsföretaget 2Secure, ett bolag som arbetar för att minska risk och bygga trygghet. Företaget består av 80 medarbetare och erbjuder en helhetslösning för företag, privatpersoner och organisationer inom säkerhetsrådgivning. Jeanette har mångårig och gedigen erfarenhet av säkerhet och arbete inom verksamheter som präglats av många nationella och internationella kontakter. Hon har tidigare arbetat som Säkerhetschef vid Grand Hôtel samt som Chef för Verksamhetskyddet på koncernnivå inom Swedavia.

Jeanette är en anlitad föreläsare vid utbildningar i säkerhet med fokus på säkerhetsplanering och riskanalys, starkt ledarskap och hur man skapar en positiv säkerhetskultur med högt engagemang och säkerhetstänk inom sin organisation. 2014 mottog Jeanette Gustav Hamiltons Risk Management Stipendium.

 

18:45–19:00 Bensträckare och mingel

 

19:00–19.30 – (Politik)

Hur växer en Säkerhetsavdelningen från 4 till 15 personer?

Christina Boman, Säkerhetschef vid Uppsala Universitet

När Christina tog över säkerhetschefsrollen vid Uppsala Universitet var det en enhet under byggnadsavdelningen och bestod av 4 personer. Tidigt tillfördes ytterligare en grupp IT-säkerhets specialister. Under hennes fem år vid universitetet har enheten omorganiserats till en avdelning samtidigt som personalstyrka växt med 11 personer.

Vägen har varit målinriktad, krokig och full av anpassningar, men framförallt prestigelös till förmån för målet – en säkerhetsavdelning som svarar upp på verksamhetens efterfrågan i stöd och struktur och som tar höjd för att kunna hantera det ännu okända. Christina kommer under kvällen dela med sig av sina erfarenheter från detta.

 

Bio:

Christina ansvarar i sin roll som Säkerhetschef vid Uppsala universitet för fysisk säkerhet, informationssäkerhet och krishantering. Tidigare har Christina arbetat som processledare vid Länsstyrelsen samt många år i Försvarsmakten där beredskap, underrättelsetjänst, säkerhet och krishantering legat i fokus.

Uppsala universitet fick motta utmärkelsen Security Award 2014 i kategorin Årets säkraste utbildningsplats. Christina har även nominerats till ett internationellt säkerhetspris genom AUSCO.

 

Övrig relevant information

Efter eventet finns det möjlighet att mingla vidare vid närliggande bar. Passa på att knyta nya kontakter och utöka ditt nätverk.

Datum:           2:a November

Tid:                17:00- 19:30

Plats:             Företagsuniversitetet

Adress:          Arenavägen 61 9tr, Globen City

 

Avgift: Kostnadsfritt* för ASIS medlemmar. Ange medlemsnummer vid anmälan. Medlem får ta med 1 gäst. Övriga gäster välkomna mot en avgift á 300 kr.

Anmälan: Senast 23 Oktober till pontus.winsten@4cstrategies.com

Bifoga, medlemsnummer i ASIS samt eventuellt företag du tillhör.

OBS. Personer i alla åldrar och med olika mycket erfarenhet får delta vid eventet som alltså inte för enbart Young Professionals.

 

Vänliga hälsningar,

ASIS Young Professionals Stockholm

Pontus Winstén, 4C Strategies

Joakim Sjunesson, IKEA IT

Andreas Österberg, Kronofogdemyndigheten

Amanda Schröder, SRS Scandinavia

Hanna Nilsson, ICA Sverige AB

Henrik Angel, Diskrimineringsombudsmannen

 

Sponsor: