Skip to main content

ASIS erbjuder tillsammans med Företagsuniversitet förberedande kurs för CPP

By 8 October, 2019January 10th, 2020Information

ASIS internationella certifiering CPP, Certified Protection Professional, omgärdas av en del rykten. Det sägs att den är jättesvår och att dem är väldigt amerikansk. Nu vill ASIS Sverige slå ett slag för certifieringen och genom ett samarbete med Företagsuniversitetet erbjuds därför en förberedande kurs på nio eftermiddagar, som ska göra det lättare att klara certifieringsprovet.

Utbildningen går igenom de sju huvudområden som CPP-provet omfattar, nämligen:

  • säkerhetsprinciper och metodik
  • krishantering
  • affärsstyrning och ekonomi
  • personalsäkerhet
  • informationssäkerhet
  • utredningar
  • fysisk säkerhet

CPP är ett internationellt kvitto för moderna säkerhetschefer. Jag tycker att man ska gå kursen eftersom den ökar möjligheten att klara CPP-tentan, kommenterar Klas Nilsson, en av kursledarna.

Kursledarna är alla själv CPP och väl förtrogna med hur certifieringen går till och vilken nytta den har.
– Jag har nytta av den på flera olika sätt. Dels får man förstås bra kunskaper, dels får man ett värdefullt nätverk och framför allt öppnas dörrar lättare när man väl får sin CPP, konstaterar Klas Nilsson.

Vid det första kurstillfället får kursdeltagarna information om CPP-provet och tips på studieteknik. Förberedelsekursen består – förutom de nio fysiska träffarna – av en betydande del hemstudier och all kurslitteratur är på engelska.

Det sägs att CPP-certifieringen är väldigt amerikansk, något som ASIS Sverige vill ta udden av;
– Materialet har kortats ner och det mest ”amerikanska” har tonats ner. Det skiljer sig fortfarande i vissa delar en del från hur vi är vana vid att arbeta i Sverige men vi måste inse att vi har mycket att lära av andra. Även om allt inte är direkt applicerbart får man nya infallsvinklar som man har stor nytta av senare, poängterar kursledarna.

Förberedelsekursen genomförs i Företagsuniversitetets lokaler i Stockholm och ASIS-medlemmar har rabatt på kurskostnaden men kursen är öppen även för icke-medlemmar.

Läs mer och boka din plats här!