Inte medlem ? Gå med i ASIS

2/2 seminarium – Säkerhetspolitik, Trump och Internationella relationer

 
The World We Live In – Säkerhetspolitik, Trump och Internationella Relationer
 

 
I en allt mer globaliserad och sammankopplad värld kan händelser i en del av världen, påverka den säkerhetspolitiska situationen för andra regioner i större utsträckning än tidigare.
Tre talare, alla experter inom sina områden, kommer att föreläsa för ASIS Swedens medlemmar under kvällen. Missa inte chansen utan anmäl er idag. Begränsat antal platser.
 
Efter eventet finns det möjlighet att mingla vidare till en närliggande bar. Passa på att knyta nya kontakter och utöka ditt nätverk.
 
 
Schema för kvällen 2/2 :
 
Kl. 16:30-17:00
Mingel & något lätt att äta
 
Kl. 17.00–17.30
Säkerhetspolisens perspektiv om hotbilden i Sverige, Europa och Världen
– Matilda Broman, Enhetschef, SÄPO
Matilda arbetar idag som enhetschef hos Säkerhetspolisen, hon var tidigare analyschef samt har disputerat i statsvetenskap.
 
Kl. 17.30–17.45
Bensträckare och mingel
 
Kl. 17.45–18.15
Det förändrade omvärldslägets påverkan på SAAB Kockums.
– Gunilla Runberg, Säkerhetschef SAAB Kockums
Gunilla arbetar idag som säkerhetschef hos SAAB Kockums, tidigare har hon bl.a. arbetat som avdelningschef på militära underrättelse och säkerhetstjänsten.
 
Kl. 18.15–18.45
Bensträckare och mingel
 
Kl. 18.45–19.15
Donald Trump som president, hur påverkas det säkerhetspolitiska läget?
Thom Thavenius, Scandinavia Risk Solutions, Head of Analysis

Thom har en bakgrund från militära underrättelsetjänsten samt Säkerhetspolisen där han bl.a. var med och byggde upp Nationellt center för terrorhotbedömning (NCT). Han har även varit rådgivare på UD i terrorismbekämpningsfrågor och tjänstgjort vid FN:s krigsförbrytartribunal för forna Jugoslavien (ICTY).
 
Datum: Torsdag 2 februari
Tid: 16:30- 19:15
Plats: Scandinavian Risk Solutions
Adress: Adress lämnas vid anmälan

 
Avgift: Kostnadsfritt* för ASIS Swedens medlemmar. Ange medlemsnummer vid anmälan. Medlem får ta med 1 gäst. Övriga gäster välkomna mot en avgift om SEK 300.
 
Anmälan: Senast 25/1 till Andreas Österberg, andreas.gunnar.osterberg@gmail.com
Bifoga ditt ASIS medlemsnummer samt eventuellt företag du tillhör.
 
Varmt välkomna
 
Event sponsor: Scandinavian Risk Solutions