Inte medlem ? Gå med i ASIS

Göteborg 23/2 säsongsstart

Välkommen till säsongsstart och föreläsning med pubkväll på Hotell Liseberg Heden
 

Att Sverige de senaste åren tagit emot ett stort antal flyktingar och människor i nöd har knappast undgått någon. Migrationsverket är den myndighet som har ansvar för att pröva ansökningar om asyl och svenskt medborgarskap. Därmed har de också ansvaret att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på asylbesked.
 
Sedan 1 april 2015 har Securitas uppdraget att sköta bevakning av Migrationsverkets boenden med rondering, ordningsvakter och larmutryckning. Hur påverkar det företaget att få ett stort rikstäckande uppdrag, samtidigt som kunden får en stor ökning av arbetsbelastningen och flertalet nya boenden och objekt måste fram på kort tid?
 
Kom till klassiska Hotell Liseberg Heden och lyssna till André Isaksson som till vardags är avdelningschef för Securitas i Göteborg och hör om utmaningarna som säkerhetsföretaget ställdes inför, och fortsätter att ställas inför allt eftersom trycket på Migrationsverket stabiliserar sig. Efter föredraget finns det tid att ta något att dricka/äta och nätverka med branschkollegor för att kunna gå in i vårterminen med full kraft!
 
Frågor om evenemanget besvaras av Emil eller Anna på kontaktuppgifter nedan.
Varmt välkomna önskar programgruppen i Göteborg.
 
Program
 
Kl. 17:00 – 17:30 Samling i Lobbyn på Hotell Liseberg Heden
Kl. 17:30 – 17:35 Programgruppen har ordet
Kl. 17:35 – 17:45 Hotell Liseberg Heden hälsar välkomna
Kl. 17:45 – 17:55 Sponsorpresentation – Securitas
Kl. 17:55 – 18:45 ”Uppdraget med Migrationsverket” med André Isaksson, Securitas
Ca 18:45 – – – Pubkväll och nätverkande på hotellet
 
Ämne: Pubkväll
Datum: 23 februari
Tid: 17.00- 18:45 (Från ca 19:00, pubkväll i samma byggnad)
Plats: Hotell Liseberg Heden, Sten Sturegatan 1, Göteborg
 
Avgift: Gratis för ASIS Swedens medlemmar*
Anmälan: Senast 15 februari 2017 till emil.jacobson@sweco.se ange ditt namn, företag, ASIS medlemsnummer och ev. certifiering.

* Utan kostnad för studentmedlemmar och för medlemmar som betalt Chapteravgift (500 kr) för år 2017.

 
Medlemmar har även möjlighet att kostnadsfritt ta med sig en ny gäst som vid ett tillfälle får delta i en ordinarie valfri aktivitet anordnad av ASIS Sweden. Ange gästens kontaktuppgifter vid anmälan. Vänligen Observera att fotografering kan förekomma. Om du inte vill att ditt namn eller bild publiceras på asis.se alternativt i deltagarlistan, meddela arrangören i samband med anmälan.
Vid förhinder kom ihåg att avboka via arrangören så snart som möjligt så att någon annan kan få din plats.
 

 
Kvällens sponsorer: