Inte medlem ? Gå med i ASIS

Rapport från föredrag om helikopterrånet 2017-04-24

Vad hände under helikopterrånet i Västberga? ASIS blev inbjudna till föredrag i samma hus där rånet ägde rum

Nokas Värdehanterings Underrättelse & utredningschef Tomas Lönnqvist höll den 24 april ett föredrag för ASIS medlemmar om rånet som blev en nyhet över hela världen. Vi fick ta del av Tomas unika berättelse hur man i en krissituation lyckas att hantera personal, kunder och media. Genom autentiska ljudupptagningar och filmer lyckas Tomas förmedla hela förloppet och beskriva samarbetet mellan insatsledning och Nokas på ett mycket inlevelsefullt sätt. Fri frågestund efter ledde till många intressanta diskussioner.