Inte medlem ? Gå med i ASIS

Samverkansträff med Säkerhetsbranschens medlemsträff 2017-03-23

På agendan stod nätverkande med branschkollegor och information om Säkerhetsbranschens verksamhet, bland annat om sektionernas arbete samt den pågående dialogen med inrikesministern och rikspolischefen.

Representant från den lokala polisen var på plats och gav en inblick i kommunpolisens verksamhet och informerade om hur Polisen på samverkar med andra aktörer. Innan avslut gavs tid till valfri frågeställning.

Trots kort varsel fanns fler medlemmar från ASIS på plats vilket var glädjande.