Om ASIS

ASIS International

ASIS International är världens största organisation för personer som arbetar med säkerhet, med över 35 000 medlemmar i mer än 40 länder. ASIS International är inriktat på att öka effektiviteten och produktiviteten hos säkerhetspersonal genom att utveckla pedagogiska program och material som tar upp breda säkerhetsintressen och specifika säkerhetsämnesområden. Genom att ge medlemmar och säkerhetsgemenskapen tillgång till ett komplett utbud av program och tjänster och publicera branschens nummer 1-tidskrift, leder SECURITY MANAGEMENT vägen för avancerad och förbättrad säkerhetsprestanda.

Vår styrelse består av

Ordförande (Chapter Chairman)

Lars Zetterström

Lars arbetar som VD på KRONAN Säkerhet AB. Medlem 182550 sedan 2006.

Lars Zetterström har omfattande erfarenhet av aktivt ledarskap från bland annat Stockholms brandförsvar, projektledning på Swedavia Arlanda, säkerhetschefsarbete främst från lager- och tillverkningsindustrin och har mycket goda kunskaper i
ISO 9000 och ISO 14000.
Lars är utbildad brandingenjör, har Företagsuniversitetets säkerhetschefsutbildning, WM-datas IT-säkerhetschefsutbildning (HAS). Lars arbetar numera som VD på KRONAN Säkerhet AB. Lars har tidigare varit aktiv i styrelsen men har de senaste åren verkat som revisor inom chaptret.
Kassör (Chapter Treasurer)

Hans Rosander

Grundare SIQURE Scandinavia AB. Medlem 283429 sedan 2008.

CPP, Certified Protection Professional (2009). Hans har varit verksam i säkerhetsbranschen i ca 30 år, varav stor del av tiden som medlem i ledningen i större svenska säkerhetsföretag, bland annat med ansvar för teknik och larmcentral.
Genom den mångåriga erfarenheten innehar Hans en bred kompetens om säkerhet, ett stort kontaktnät med branschkollegor och en medvetenhet om hur människa, teknik och organisation måste samverka för att skapa den bästa lösningen.
Hans har mycket goda kunskaper att hantera ekonomi med alla ingående moment från budget och löpande bokföring till uppföljning med resultat- och balansrapporter etc. Kunskaper som kommer genom erfarenheter som ekonomiskt ansvarig affärsområdeschef, VD mm. Var tidigare revisor i Chaptret och har innan dess varit aktiv i styrelsen 2010-2012 med uppdraget som kassör.
Styrelseledamot

André Ahlin

Global säkerhetschef för ABB Power Grids. Medlem 265375 sedan 2006.

2005 började André arbeta med säkerhet på ABB i rollen som projektsäkerhetschef i
Saudiarabien där han också bodde i 2,5 år. Efter flytt hem till Sverige var André
säkerhetsansvarig för Svenska ABB exportverksamhet till framförallt högriskländer med stort fokus på projekt- och resesäkerhet. De senaste fem åren har André arbetat som Säkerhets- och säkerhetsskyddschef för ABB AB samt Regionsäkerhetschef för ABB Europa. Arbetet har bestått i att driva och utveckla säkerhetsprogram inom områden som Fysisk säkerhet, Projektsäkerhet, Resesäkerhet, Krishantering och utredningar samt leda ett team med säkerhetschefer i Sverige och runt om i Europa. Vidare har André bistått ledningar med säkerhetsunderlag inför affärsstrategiska beslut. Sedan Oktober 2019 är André global säkerhetschef för ABB Power Grids.
André har en examen i Historia med fokus på internationella relationer och äkerhetspolitik
och har vidare säkerhetsutbildningar genom Control Risk, Security Management and
Consultants Course och genom ie Business School/ASIS Effective Management for Security Professionals. Utöver dessa ytterligare kortare säkerhetskurser med olika teman.
Vice ordförande (Vice Chapter Chairman)

Mikael Hellqvist

Mikael är Koncernsäkerhetschef för Julagruppen. Medlem 18713394 sedan 2018.

Mikael har sedan 1989 arbetet i säkerhetsbranschen i olika företag och positioner.
Sedan 2006 har Mikael haft rollen som Koncernsäkerhetschef för Julagruppen.
Mikael har också ett förflutet från bevakningsbranschen med olika ledande positioner men också inom Telecom där Mikael på Europanivå var delaktig i att bygga upp verksamhet för att hantera brottslighet i Telecomnät hos operatörer i Europa.
Under sina 30 år i säkerhetsbranschen har han haft förmånen att samla på sig en bred kunskapsbank, nätverk och stor förståelse för vardagen men också vilka utmaningar och hot som lurar och som kan störa verksamheter. Mikael är diplomerad säkerhetschef och har också läst juridik och är utbildad revisor enligt DNV- Det Norske Veritas mot informationssäkerhet.
Mikael brinner för säkerhetsfrågor och har utöver Jula också förtroendeuppdrag för idrotten med deltagande i Svenska bandyförbundets tävlingskommitté, har rollen som säkerhetsutbildare för svensk bandyelit på både dam- som herrsidan.
Arbetet går också in på femte säsongen som säkerhetsansvarig för svenska mästarna i bandy 2019, Villa Lidköping Bandy.
Styrelseledamot

Magnus Fjällström

Evenemangssäkerhetssamordnare för Malmö stad. Medlem 287348 sedan 2009.

2006 examinerades Magnus som säkerhetssamordnare från en av de första YH-utbildningarna i säkerhet och har sedan dess arbetat inom Malmö stads centrala säkerhetsavdelning som säkerhetssamordnare. Sedan februari 2016 arbetar Magnus som evenemangssäkerhetssamordnare för Malmö stad. Stora och utvecklande uppdrag har varit säkerhetsarbetet med Eurovision Song Contest, Malmöfestivalen, flyktingkrisen och Påvens besök i Malmö. Magnus ingår även i Malmö stad centrala krisledning, är Tjänsteman i Beredskap (TiB) och är vice ordförande i ledningsgruppen för Företagsuniversitetets YH-utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator. Förutom sin utbildning som diplomerad säkerhetschef från Företagsuniversitet har Magnus gått en uppsjö av utbildningar/kurser från bl.a. MSB, Lunds Universitet, Karlstad Universitet samt SSF.
Sekreterare (Chapter Secretary)

Amanda Schröder

Tf. Head of SRS Screening Services. Medlem 18708302 sedan 2017.

Amanda Schröder har en kandidatexamen i Risk- och krishantering från Mittuniversitetet. Utbildningen slutfördes 2016 och efter det har hon arbetat som analytiker på Scandinavian Risk Solutions (SRS). Den första oktober 2017 påbörjade hon sin nya tjänst som screenin coordinator på SRS. Amanda är sedan två är engagerad i ASIS Young Professionals.
Styrelseledamot

Emil Egeltoft

Brandskyddskonsult på Brandtec AB. Medlem 290241 sedan 2009.

Emil Egeltoft, är brandskyddskonsult med tio års erfarenhet som konsult inom brandskydd och säkerhetsarbete. Emil har bred erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete på både strategisk och operativ nivå och har stor vana att arbete med större organisationer och komplexa objekt. Emil har även stor erfarenhet av projektleda och utgöra provningsledare vid samordnad provning av brandfunktioner. Därtill har han skrivit Rekommendation för insatsplaner åt Brandskyddsföreningen samt är en van föredragshållare.
Emil grundade Brandtec under 2013 och var vd tills 2019 då han övergick till att fokusera på tjänste- och verksamhetsutveckling för koncernen BrandInvest (med systerföretagen Brandskyddslaget, PS Group och Risktec) samt arbete som seniorkonsult.
Om det svenska kapitlet

ASIS Sweden Chapter 197

Vårt chapter bildades 1990 och har idag ca 250 medlemmar. Av de betalande medlemmarna var 3 pensionärsmedlemmar och 3 studentmedlemmar. Av de 230 medlemmarna är 22 kvinnor vilket motsvarar ca 10% av medlemsantalet. Vi genomför ett tiotal aktiviteter per år.

Unga i branschen

Young Professionals (YP)

För personer unga till åren eller unga i branschen – finns ASIS Young Professionals. Primärt arbetar vi för personer under 40 år, eller som haft en kvalificerad roll inom området risk, kris eller säkerhet i högst fem år. Vårt mål är att hjälpa nästa generations säkerhetsexperter att ta nästa steg i karriären.
Arbetsgruppens agenda täcker en rad olika områden som på ett eller annat sätt avser att utbilda och utveckla branschen och dess utövare. Vi erbjuder återkommande våra medlemmar after works, föreläsningskvällar och mentorskapsprogram. På sikt strävar vi ääven efter att bl.a. anordna olika former av workshops, fokusgruppssamtal och studiebesök.
Syftet med arbetsgruppen är att hjälpa nya och kommande säkerhetsexperter att dra nytta av den samlade kompetens som finns bland svenska och internationella ASIS medlemmar. Genom att nyttja, samla och sprida den kunskap medlemsorganisationen ASIS besitter, vill vi skapa en intern kunskapsbro med målet att höja branschens framtida kompetensnivå.
Fördelarna med nätverket är många, och möjligheterna till att utbyta erfarenheter – och visitkort – stora. Gå med i ASIS Young Professionals och låt oss hjälpa dig att uppnå just din dröm.
Vill du veta mer om Young Professionals är du mer än välkommen att höra av dig till yp@asis.se.

Kvinnor inom säkerhet

Women in Security (WIS)

ASIS Women in Security (WIS) startades 2009 för att främja diskussion om frågor som är specifika för kvinnor på arbetsplatsen och genom skräddarsydda program och mentorskap, utveckla karriärvägar för kvinnor inom säkerhet.

Fördelar med gruppen
Exklusivt mentorprogram – oavsett om du vill komma i kontakt med en kollega som arbetar med liknade uppgifter eller någon på högre chefsnivå. WIS mentorprogam kan hjälpa dig att hitta rätt personer och skapa kontakter som kan vara värdefulla för resten av din karriär.
Särskilda aktiviteter – skaffa ny kunskap och skapa en strategi för dina karriärmål genom det skräddarsydda utbildningsprogram som erbjuds exklusivt för medlemmar i ASIS WIS. Framgångsrika föreläsare delar med sig av sin expertis och sina erfarenheter avseende ledarskap, karriärutveckling med mera, med särskilt fokus för kvinnor.
Strategiskt nätverkande – bygg upp och stärk ditt professionella nätverk genom att träffa kollegor inom säkerhet – både kvinnor och män – i olika stadier i karriären. Låt dig inspireras och förbättra din egen karriärpotential genom att skapa och främja ömsesidigt fördelaktiga relationer med ett varierat nätverk av säkerhetsmänniskor från hela världen.
Även om aktiviteter och fokus foör den här gruppen är skräddarsytt för kvinnor, uppmuntrar vi och välkomnar alla ASIS-medlemmar som vill vara med och stödja kvinnors framgång i säkerhetsbranschen, att delta.

Bli medlem idag!

Ansök om medlemsskap och ta del av alla förmåner.

Dokument

Här finns några av våra dokument och handlingar samlade. Klicka på resp. ruta för att ladda öppna ett PDF-dokument.

Verksamhetsberättelse

2018

Balansrapport

2018

Resultatrapport

2018

Verksamhetsberättelse

2019

Balansrapport

2019

Resultatrapport

2019

Årsmöteprotokoll

2019

Balansrapport

2020

Resultatrapport

2020