Styrelsen

Andrew Spry

Ordförande

Andrew har sedan 1995 arbetat inom bevakningsbranschen i olika positioner. Sedan grundandet 2003 av det som nu är Tempest Group har verksamheten kommit att växa och omfattar nu närmare 500 anställda och med fortsatt tillväxt. Bolagen har utnämnts till DI Gasell 4 år i rad och listades på Nasdaq First North i december 2017. Bevakningsbolaget Tempest Security har två år i följd nominerats till Årets bevakningsföretag. Andrew har sedan universitetsstudierna varit aktiv i olika föreningar och deras styrelser och även hunnit med att starta och avyttra ett bolag i Förenade Arabemiraten. Andrew har varit ordförande sedan 2017. Medlem 299488 sedan 2010.

Magnus Fjällström

Programansvarig Syd

2006 examinerades Magnus som säkerhetssamordnare från en av de första YH-utbildningarna i säkerhet och har sedan dess arbetat inom Malmö stads centrala säkerhetsavdelning som säkerhetssamordnare. Sedan februari 2016 arbetar Magnus som evenemangssäkerhetssamordnare för Malmö stad. Stora och
utvecklande uppdrag har varit säkerhetsarbetet med Eurovision Song Contest, Malmöfestivalen, flyktingkrisen och Påvens besök i Malmö. Magnus ingår även i Malmö stad centrala krisledning, är Tjänsteman i Beredskap (TiB) och är vice ordförande i ledningsgruppen för Företagsuniversitetets YH-utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator. Förutom sin utbildning som diplomerad säkerhetschef från Företagsuniversitetet har Magnus gått en uppsjö av utbildningar/kurser från bl.a. MSB, Lunds universitet, Karlstad universitet samt SSF.

Michael Sandelius

Medlemsansvarig

Oberoende specialist inom fysisk säkerhet.
Gotlänning med 25 års yrkeserfarenhet inom säkerhetsbranschen. Äger och driver Sandelius Säkerhet AB, ett oberoende konsultföretag inom fysisk säkerhet. Jag utvecklar företagens beställarkompetens gentemot säkerhetsbranschen samt kompletterar företagens interna säkerhetsavdelningar. Min tid utanför jobbet går till min familj, nöjen och att hålla korvkurser. Medlem 18570678.

Lars Zetterström, CPP

Vice ordförande

Lars Zetterström har omfattande erfarenhet av aktivt ledarskap från bland annat Stockholms brandförsvar, projektledning på Swedavia Arlanda, säkerhetschefsarbete främst från lager- och tillverkningsindustrin och har mycket goda kunskaper i
ISO 9000 och ISO 14000.
Lars är utbildad brandingenjör, har Företagsuniversitetets säkerhetschefsutbildning, WM-datas IT-säkerhetschefsutbildning (HAS).
Lars arbetar numera som VD på KRONAN Säkerhet AB. Lars har tidigare varit aktiv i styrelsen men har de senaste åren verkat som revisor inom ASIS, Chapter 197. Medlem 182550

Amanda Schröder

Programansvarig Sthlm

Amanda Schröder har en kandidatexamen i Risk- och krishantering från Mittuniversitetet. Utbildningen slutfördes 2016 och efter det har hon arbetat som analytiker på Scandinavian Risk Solutions (SRS). Den första oktober 2017 påbörjade hon sin nya tjänst som screening koordinator på SRS. Amanda är sedan två år engagerad i ASIS Young
Professionals. Medlem 18708302 sedan 2017.

Cay Pettersson, CPP

Senior säkerhetskonsult som utvecklar organisationers risk- och säkerhetsarbete på strategisk och operativ nivå. Inriktning stora och medelstora företag/organisationer. Har tidigare haft ett flertal olika uppdrag som säkerhetschef i både affärsdrivande bolag och
på myndighetsnivå. Är särskilt intresserad av lednings- och styrningsfrågor samt riskhantering.
Har haft stort yrkesmässigt utbyte av medlemskap i både ASIS, SäkForum samt NSD.
Pågående förtroendeuppdrag inom NSD Region Stockholm. Medlem 253291, bor i Stockholm.

Jonas Sandmark Eriksson, CPP

Kassör

Jonas har jobbat inom säkerhet sedan 1994. Han har jobbat i olika positioner allt från vårdare inom Kriminalvården till säkerhetschef vid Sveriges kasinon. I sin nuvarande roll jobbar han med Compliance och säkerhetsfrågor inom ID06 AB. Jonas har tidigare varit aktiv inom ASIS och har även varit med och stöttat personer som strävat efter att klara sin CPP certifiering. Medlem 279231 sedan 2008.

Emil Egeltoft

Webansvarig

Emil är VD på Brandtec sedan 2013. Brandtec är ett konsultföretag som optimerar organisationers brandskydd och
säkerhetsställer att brandlarmet med dess styrfunktioner fungerar. Tidigare verksamhetsutvecklare på Securitas och
brand- och säkerhetssamordnare på Muskö Örlogshamn. Har författat boken Rekommendation för insatsplan åt Brandskyddsföreningen. Utbildad i Skydd mot olyckor och därefter vidareutbildad till brandbefäl/brandinspektör.

Monika Johannesen

Marknadsansvarig

Monika Johannesen arbetar som försäljningschef på Vindico. Monika arbetade närmast innan på Expand International AB. Under 2016 var Monika platschef för säkerheten på EuroClub – en del av Eurovision 2016. Monikas långa erfarenhet av bland annat marknadsföring och ledarskap kommer komma ASIS väl till pass. Monika har ocskå ett mycket starkt nätverk inom säkerhetsbranschen, både på leverantörs- som beställarsidan.

Carl-Johan Wallenklev

Sekreterare

Arbetar till vardags som säkerhetsansvarig på Nordiska museet och sitter med i ASIS styrelse för andra året som sekreterare. Har en bakgrund från Uppsala universitet och Statens Maritima museet och har arbetet med säkerhetsfrågor i snart 10 år inom områden fysisk säkerhet, personsäkerhet, risk och krishantering m.m. Sitter med i ASIS styrelse för att bidra till utveckling av organisationen och för att försöka ge tillbaka så mycket som möjligt till våra medlemmar. Medlem 301090 sedan 2010.

Josephine Linder

ASIS Young Professionals

Jag började jobba på dåvarande G4S 2011 som operatör på deras värdekommunikationscentral, där har jag jobbat som gruppledare och nu driftchef. Jag har stor erfarenhet kring säkerhet just när det gäller Värdehantering och värdetransporter då det är det vår central arbetar med. Jag har
också parallellt med detta utbildat mig till säkerhetssamordnare.
Om ASIS

ASIS International

ASIS International är världens största organisation för personer som arbetar med säkerhet, med över 35 000 medlemmar i mer än 40 länder. ASIS International är inriktat på att öka effektiviteten och produktiviteten hos säkerhetspersonal genom att utveckla pedagogiska program och material som tar upp breda säkerhetsintressen och specifika säkerhetsämnesområden. Genom att ge medlemmar och säkerhetsgemenskapen tillgång till ett komplett utbud av program och tjänster och publicera branschens nummer 1-tidskrift, leder SECURITY MANAGEMENT vägen för avancerad och förbättrad säkerhetsprestanda.

Om det svenska kapitlet

ASIS Sweden Chapter 197

Vårt chapter bildades 1990 och har idag ca 250 medlemmar. Av de betalande medlemmarna var 3 pensionärsmedlemmar och 3 studentmedlemmar. Av de 230 medlemmarna är 22 kvinnor vilket motsvararar ca 10% av medlemsantalet. Vi genomför ett tiotal aktiviteter per år.

Unga i branschen

Young Professionals (YP)

För personer unga till åren eller unga i branschen – finns ASIS Young Professionals. Primärt arbetar vi för personer under 40 år, eller som haft en kvalificerad roll inom området risk, kris eller säkerhet i högst fem år. Vårt mål är att hjälpa nästa generations säkerhetsexperter att ta nästa steg i karriären.
Arbetsgruppens agenda täcker en rad olika områden som på ett eller annat sätt avser att utbilda och utveckla branschen och dess utövare. Vi erbjuder återkommande våra medlemmar after works, föreläsningskvällar och mentorskapsprogram. På sikt strävar vi även efter att bl.a. anordna olika former av workshops, fokusgruppssamtal och studiebesök.
Syftet med arbetsgruppen är att hjälpa nya och kommande säkerhetsexperter att dra nytta av den samlade kompetens som finns bland svenska och internationella ASIS medlemmar. Genom att nyttja, samla och sprida den kunskap medlemsorganisationen ASIS besitter, vill vi skapa en intern kunskapsbro med målet att höja branschens framtida kompetensnivå.
Fördelarna med nätverket är många, och möjligheterna till att utbyta erfarenheter – och visitkort – stora. Gå med i ASIS Young Professionals och låt oss hjälpa dig att uppnå just din dröm.
Vill du veta mer om Young Professionals är du mer än välkommen att höra av dig till yp@asis.se.

Kvinnor inom säkerhet

Women in Security (WIS)

ASIS Women in Security (WIS) startades 2009 för att främja diskussion om frågor som är specifika för kvinnor på arbetsplatsen och genom skräddarsydda program och mentorskap, utveckla karriärvägar för kvinnor inom säkerhet.
Fördelar med gruppen
Exklusivt mentorprogram – oavsett om du vill komma i kontakt med en kollega som arbetar med likande uppgifter eller någon på högre chefsnivå. WIS mentorprogam kan hjälpa dig att hitta rätt personer och skapa kontakter som kan vara värdefulla för resten av din karriär.
Särskilda aktiviteter – skaffa ny kunskap och skapa en strategi för dina karriärsmål genom det skräddarsydda utbildningsprogram som erbjuds exklusivt för medlemmar i ASIS WIS. Framgångsrika föreläsare delar med sig av sin expertis och sina erfarenheter avseende ledarskap, karriärutveckling med mera, med särskilt fokus för kvinnor.
Strategiskt nätverkande – bygg upp och stärk ditt professionella nätverk genom att träffa kollegor inom säkerhet – både kvinnor och män – i olika stadier i karriären. Låt dig inspireras och förbättra din egen karriärpotential genom att skapa och främja ömsesidigt fördelaktiga relationer med ett varierat nätverk av säkerhetsmänniskor från hela världen.
Även om aktiviteter och fokus för den här gruppen är skräddarsytt för kvinnor, uppmuntrar vi och välkomnar alla ASIS-medlemmar som vill vara med och stödja kvinnors framgång i säkerhetsbranschen, att delta.

Bli medlem idag!

Ansök om medlemsskap och ta del av alla förmåner.

Dokument

Här finns några av våra dokument och handlingar samlade. Klicka på resp. ruta för att ladda öppna ett PDF-dokument.

Verksamhetsberättelse 2018

Balansrapport 2018

Resultatrapport 2018