Skip to main content

ASIS Europe 2021

By 23 February, 2021May 25th, 2021Event

Kritiskt lärande för säkerhetspersonal

ASIS Europe 2021 kommer att erbjuda flera spår av värdefulla inlärningsmöjligheter samt nätverks- och anslutningssessioner.

Med 50+ sessioner planerade, med mer än 60 experttalare i flera format, samt 8 timmars dedikerad nätverkstid, är ASIS Europe 2021 det viktigaste mötet för säkerhetspersonal.

ASIS Europe 2021 består av fyra onlinedagar:

  • Torsdag 11 februari
  • Tisdag 2 mars
  • Tisdag 23 mars
  • Torsdag 6 maj

Och om förhållandena tillåter kommer ett evenemang ske på plats den 31 maj – 1 juni i Bryssel, Belgien.

Läs mer asiseurope.org