Skip to main content

ASIS event om evenemangssäkerhet 20/2 – en summering….

By 23 February, 2024Event, Information

Den 20/2 besökte ASIS Tempest Risk Solutions i Stockholm för att lyssna till två av Sveriges främsta experter på evenemangssäkerhet.

Malin Nelsäter, AFRY, inledde med en föreläsning om sina erfarenheter från rocknroll-branschen, med utgångspunkt i de evenemang hon planerat och genomfört med fokus på crowd management.

Malin pratade om konsten att få en folksamling att göra det man vill att den ska göra, och förklarade att en folksamling består av individer som gärna tar den enklaste vägen från a till b, undviker omvägar, helst inte går i motsatt riktning från vart de kom ifrån. Själva folksamlingen saknar dock kollektiv intelligens, den kommunicerar inte internt och därför kan det exempelvis uppstå situationer där en individ upplever trängsel i en kösituation och en annan fortsätter att trycka på framåt. Dessa principer är viktiga när man ska planera och hantera köbildning och personflöden på konserter och festivalområden. Detta är inte bara applicerbart på evenemang, crowd management kan man applicera på alla platser med folksamlingar.

Det finns stora fördelar med att arbeta proaktivt genom att få ut relevant information till besökarna och man bör göra research kring vad som kan väntas på evenemanget, till exempel så är publikprofilen viktig. Malin gav exempel på hur man lyckats bra med att nå ut med information i förväg men också under själva evenemanget till en pojkbandsgrupps fans via deras fan-club. Om publiken är både ung och ovan att gå på evenemang behöver det exempelvis planeras för hur ungdomarnas föräldrar ska får plats att hämta/lämna vid arenan. Event kan också skilja sig åt på andra sätt. I vissa fall köar publiken i dagar för att få stå längst fram på en konsert, medan i andra fall kan tillströmningen av publik ske i sista stund precis före konsertstart och då måste bemanningen vara förberedd på det. Malin menar att man helst ska överdimensionera bemanningen något för att ha kapacitet att hantera olika typer av scenarion.

Det märktes att Malin har enormt mycket erfarenhet av både ledarskap och operativ planering, med publikperspektivet i fokus. Hon är än i dag ensam i Sverige med akademisk utbildning inom evenemangssäkerhet med examen i Crowd Safety Management från Bucks University i London, men jobbar idag med försvarsteknik på AFRY i en chefsroll hon trivs med.

Malin lämnade därefter över ordet till Johan Söderström, Head of Operations på Tempest Risk Solutions tillika säkerhetschef för Järvaveckan och Nobelveckan. Järvaveckan är en årlig politikervecka på Spånga IP i Stockholm, där företrädare för svenska politiska partier, ambassadörer, intresseorganisationer och företag samlas och diskuterar politik samt samhällsfrågor. Järvaveckan är idag ett större arrangemang än Almedalen och växer kraftigt med sina 67 000 besökare 2023. Besökarna är bland annat politiker, företagsledare, ambassadörer, myndigheter, artister samt allmänhet bestående av både vuxna och barn, berättar Johan.

För att kunna genomföra ett säkert evenemang, krävs framför allt att man jobbar med både trygghetskänslan och säkerheten för alla besökare, i samarbete och samsyn med både polis, Säkerhetspolis, Stockholms stad, utställare, och hela organisationen. Alla behöver förstå varandras roller och förmågor i säkerhetsarbetet. Den sociala approachen och närheten till deltagarna där publikvärdar agerar som ytterligare ‘sensorer’ på fältet har också varit en framgångsfaktor för att möjliggöra ett tryggt arrangemang. Ordningsstörningar såsom demonstrationer kommer ändå att inträffa men de ska inte få ta fokus och låsa upp resurser från det övriga säkerhetsarbetet, avslutar Johan.

Nobelveckan i sin tur handlar inte bara om banketten den 10 december. Det sker en mängd evenemang både i Stockholm och internationellt redan innan Nobelfesten. Utmaningarna som behöver adresseras är flera. Terrorhotnivån som ligger på 4 i Sverige skapar en del oro. Diverse protester kopplade till väpnade konflikter och krig ser Nobelfestligheterna som en attraktiv kanal för medial exponering. Nobelfesten är en svensk symbol med hög medial uppmärksamhet globalt och festligheterna samlar mänskliga skyddsvärden på en och samma plats samtidigt, både svenskar och internationella viktiga personer. Leif GW Persson till exempel konstaterade i TV4-soffan att ett angrepp skulle få ett kolossalt medialt genomslag världen över. Johans fokus i säkerhetsarbetet är på nyckelorden samverkan, samordning och prestigelöshet. Det är ett enormt logistikarbete att planera Nobelveckan, ett pussel helt enkelt. Det måste göras prioriteringar och planläggning av personflöden för strax över 1000 personer. Förutom gästerna, så ska även organisationens personal och leverantörer känna sig trygga när de går till arbetet. Johan avslutar med att poängtera att man måste ha åtgärder som fungerar på alla typer av oönskade händelser; kommunikation ska ske med kalla huvuden och insatsorganisationen måste få arbetsro vid en incident, det är a och o.

Ett stort tack till Malin och Johan för att ASIS fick ta del av er expertis! En del av oss deltog på plats i den trevliga lokalen hos Tempest och andra var med digitalt.

Vi har lärt oss mycket nytt. Framöver kommer vi att se på dessa evenemang med lite nya ögon!

Å ASIS vägnar

Kristiina Mellin

Ordförande, ASIS Sweden