Skip to main content

Lyckat event om den perfekta upphandlingen

By 8 October, 2019Event

Eventet med temat Den Perfekta Upphandlingen blev en riktigt intressant tillställning med nöjda deltagare som resultat.

Onsdagen den 25 september 2019 genomfördes ett event på temat ”Den Perfekta Upphandlingen”.

Arash Theodore Iahanie, Upphandlingsmyndigheten, inledde eventet med att berätta om bakgrunden till säkerhetsskyddade upphandlingar och hur sådana upphandlingar fungerar och vad en upphandlande organisation måste tänka på.

Magnus Gäfvert, Stanley Security, fortsatte sedan att berätta om upphandling ur leverantörens synvinkel. Vi fick ta del av en intressant beskrivning om erfarenheter av att bli upphandlad och vad vi som upphandlande organisation kan utveckla/förbättra.

Richard Buske, KRONAN Säkerhet, avslutade eventet med att berätta hur säkerhetskrav i upphandlingar kan formuleras och hur själva processen med att förbereda och genomföra upphandling internt kan utformas.

Särskilt roligt var att det ställdes många intressanta frågor till föreläsarna. Vi kände nog alla att vi fick något nytt med oss hem – stort tack till våra föreläsare!

Eventet samlade ett trettiotal deltagare och vi vill särskilt tacka Stanley i rollen som kvällens ovärderliga sponsor.

Presentationer från föreläsarna:

Presentation av Kronan Säkerhet AB

Presentation av sponsorn Stanley Security

Presentation av Stanley Security

Presentation av Upphandlingsmyndigheten