Skip to main content

Säkerhet till, på och från Arlanda flygplats

thu30jan17:30thu21:00Säkerhet till, på och från Arlanda flygplats

Event Details

Det händer väldigt mycket spännande i anslutning till Arlanda flygplats och vi har därför glädjen att få bjuda in till årets första seminarium, i samarbete med Arlanda Express och Swedavia. Vi har under 2019 bland annat kunnat läsa i media om incidenter med anställd personal som har haft kriminell bakgrund eller saknat ett korrekt arbetstillstånd. Vi får en intressant inblick i vilka utmaningar säkerhetsprövning medför på en större arbetsplats. Dessutom får vi del av de erfarenheter från den stora fullskaleövningen som genomfördes den 28 november 2019 på flygplatsen.
Arlanda Express utgör en viktig förbindelse ut till Arlanda Flygplats och vi får en god inblick i det säkerhetsarbete som pågår hos Arlanda Express. Säkerhetschefen berättar om hot, risker och möjligheter kopplat till Arlanda Express.

Pris: Detta seminarium är kostnadsfritt. Om årsseminarieavgift inte är betalt är kostnaden 350 kr, ange i anmälan att faktura önskas.
Gäster: Ta gärna med en gäst/blivande medlem

Anmälan senast den 24 januari 2020 till program@asis.se

Välkomna

Lars Zetterström, chapterchair@asis.s, 0708 – 77 77 90

Amanda Schröder, program@asis.se,  0733 – 57 31 80

Program

17:30-18:00 Registrering, en enkel smörgås och dryck

18:00-18:45 Jimmy Ahl – Säkerhetschef Arlanda Express

Jimmy kommer beskriva hot, risker och möjligheter kopplat till Arlanda Ex-press,
ur ett riskperspektiv, från depåsäkerhet, tunnelsäkerhet till utmaningar
med många resenärer, i princip dygnet runt.

18.45-19.15 Kaffepaus och mingel i god ASIS-anda

19:15-20:00 Mats Paulsson – Säkerhetsdirektör Swedavia

Mats berättar om säkerhetsprövning av anställda och inhyrda på Arlanda – i
praktiken. Vi har i media under 2019 läst om incidenter med anställd personal
som har haft kriminell bakgrund eller saknat ett korrekt arbetstillstånd. Vi får
en intressant inblick i vilka utmaningar säkerhetsprövning medför på en
större arbetsplats med många aktörer under samma tak.

20.00-20.10 Kort besträckare

.
20:10-20:55 Jenny Mellberg – Corporate Crisis Manager Swedavia
Jenny kommer att fokusera på krisledning och stabsarbete inom Swedavia.
Den 28 november 2019 genomförde Swedavia en fullskaleövning, men 600
personer inblandade. Det var en samövning tillsammans med bland annat
omgivande blåljusfunktioner och scenariot var ett haveri med terrorkoppling.
Vi får ta del av erfarenheterna från denna övning, med bilder och goda råd.

20:55-20:59 Lars Zetterström – Ordförande har ordet
Lars berättar bland annat om kommande seminarier och den nya styrelsen.
Det är mycket på gång nu!!

21:00 Avslutning

more

Time

30 januari, 2020 17:30 - 21:00(GMT+00:00)

Location

Scandic Continental

Vasagatan 22, Stockholm

Other Events

Scandic Continental

Get Directions