Skip to main content

Digitalt event om den kommande cybersäkerhetslagstiftningen

thu18mar16:00thu18:00Digitalt event om den kommande cybersäkerhetslagstiftningen

Event Details

Som medlem i ASIS inbjudes du till en spännande föreläsning om den kommande cybersäkerhetslagstiftningen som just nu formeras inom EU.

Digitaliseringen av våra liv, privat och yrkesmässigt, har pågått en tid. Utvecklingen har skett under en kortare tid än man ibland kan tro och det har gått fort. Den här utvecklingen fortsätter och det påverkar inte minst säkerhetsbranschen. Säkert har många av oss som i våra arbeten kommer i kontakt med policyfrågor kunnat konstatera att lagstiftning och reglering inte hållit jämna steg med teknikutvecklingen. Liknande det som gjordes på integritetsområdet har man inom EU nu tagit initiativ för en gemensam standard avseende cybersäkerhet.

Anders Jonsson har som medlem i EU’s arbetsgrupp CSPCERT varit med och tagit fram förslaget till ett europeisk CSP Certifierings ramverk och har gedigen insikt i vad Cyber Security Act kommer att innehålla och vilka de praktiska konsekvenserna kan tänkas bli för alla som köper och säljer produkter, IoT och molntjänster. Föredraget kommer bla att beröra:

  • Innehållet i och omfattningen av Cyber Security Act – “Basic, Substantial and High”
  • Hur Cyber Security Act hänger ihop med NIS-direktivet.
  • Tidsperspektiv för införande, de senaste uppdateringarna

När: Torsdag 18 Mars, klockan 16:00-18:00

Var: Microsoft Teams. Länk skickas ut till de som anmält sig någon dag innan eventet.

Anmälan: program@asis.se senast Måndag 15 mars

 

Varmt välkomna!

Styrelsen ASIS Sverige genom

Jens Näsström, Ordförande

more

Time

18 mars, 2021 16:00 - 18:00(GMT+02:00)

Location

Microsoft teams

Other Events

Microsoft teams