Skip to main content

Ett forskningsperspektiv på säkerhetsarbete och säkerhetsledning

tue27mar17:00tue20:00Ett forskningsperspektiv på säkerhetsarbete och säkerhetsledningGöteborg

Event Details

Säkerhetsledning och säkerhetsarbete är idag en etablerad arbetsprocess inom företag och förvaltning – ett arbete som idag kännetecknas av att i allt större utsträckning arbeta i enlighet med gemensamma arbetsmetoder och med ett allt klarare och avgränsat ansvarsområde. Däremot har säkerhetsrollen historiskt inte varit föremål för något omfattande forskningsintresse.

Programgruppen i Göteborg har under kommande event fått förmånen att ta del av forskaren Markus Lahtinen från forskargruppen LUSAX vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitets arbete om innebörden av ett forskarperspektiv kopplat till både internationellt och nationellt säkerhetsarbete.

 Anmäl dig i god tid! Antal platser är begränsat – ”först till kvarn” gäller!

Varmt välkomna önskar programgruppen i Göteborg! 

Anmälan eller frågor till: anders.fridehall@liseberg.se

Uppge: Namn, företag, medlemsnummer och ev. certifiering

Avgift: Gratis för ASIS medlemmar*

* Utan kostnad för studentmedlemmar och för medlemmar som betalt Chapteravgift (500 kr) för år 2015. Medlemmar har även möjlighet att kostnadsfritt ta med sig en ny gäst som vid ett tillfälle får delta i en ordinarie valfri aktivitet anordnad av ASIS Sweden. Ange gästens kontaktuppgifter vid anmälan. Vänligen observera att fotografering kan förekomma. Om du inte vill att ditt namn eller bild publiceras på www.asis.se alternativt i deltagarlistan, meddela arrangören i samband med anmälan. Vid förhinder kom ihåg att avboka via arrangören så snart som möjligt så att någon annan kan få din plats.

Program

16:30 – 17:00 Samling/Registrering Huvudentrén plan 2

17:00 – 17:05  Programgruppen har ordet

17:05 – 17:15  Sponsor

17:15 – 18:00  Föreläsning del 1

18:00 – 18:20  Fika

18:20 – 19:20  Föreläsning del 2

19:20 – 20:00  Avslutning och nätverkande                    

Sponsor

Företagsuniversitetet är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Ägare är Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet! Företagsuniversitetets mål är att leverera utbildning av högsta kvalitet, utbildning som ger praktiska och aktuella kunskaper som ungefär 5000 kursdeltagare om året kan använda direkt, dagen efter kurs.

Företagsuniversitetet erbjuder öppna kurser, bland annat inom säkerhet, företagsinterna kurser, ämnesspecifika konferenser och Yh-utbildningar.

more

Time

27 mars, 2018 17:00 - 20:00(GMT+00:00)

Hotell Liseberg Heden

Sten Sturegatan 1

Hotell Liseberg Heden

Get Directions