Skip to main content

Seminarie Säkerhetsarbetet på KTH

thu18jan17:00thu19:00Seminarie Säkerhetsarbetet på KTH

Event Details

Datum: Torsdagen 18 januari 2024

Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 48, Stockholm

Säkerhetschefen Christina Boman (tidigare SVT och Uppsala universitet) berättar om säkerhetsarbetet på ett stort lärosäte och även de specifika utmaningar KTH ställs inför.

“Utmaningar och möjligheter med säkerhetsarbete på ett lärosäte.

Mina första 217 dagar på KTH och att i detta brus bygga en helt ny verksamhet samtidigt som jag hanterar inkommande ärenden som t.ex.

Utredningar för avskiljande/avstängning av studenter, Obehöriga i lokalerna, utveckla och utbilda/träna ny krisorg, upphandla utbildningar för alla studenter och anställda i bl.a. ”fly, sök skydd, larma” stölder, anställningar till säkerhetskänslig verksamhet, exportkontrollfrågor, Internutredningar, personsäkerhetsärenden, RSA, SSA, SSSB, och andra utredningar.
Remisser i mängder och utredningar också. Besök i verksamheter där området är komplext, i framkant och utmanande på flera punkter men där säkerhetskulturen är en svår nöt.”

Anmälan till program@asis.se

Kom ihåg att förnya ditt medlemskap för 2024 så du kan delta i detta intressanta event.

more

Time

18 januari, 2024 17:00 - 19:00(GMT+02:00)

Location

Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 48, Stockholm

Other Events