Skip to main content

Brev från Valberedningen 

By 21 October, 2019October 24th, 2019Information

Valberedningen arbetar för att få till alla poster i styrelsen inför årsmötet. Vårfrämsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

Valberedningen lägger ner mycket arbete på att hitta bra personer till föreningens förtroendeposter. Vi vill ta vara på den kompetens som finns hos asis medlemmar.

Vi hoppas med detta brev att vi når fram till er som inte fått en fråga eller känner att ni vill bidra, så att vi kan tillsätta de saknade posterna. Hör av dig så snart som möjligt om Du är intresserad eller om du vet någon som kan passa.

Årsmötet den 28/11 kommer allt närmare och vårt förslag ska vara klart 15 dagar innan det.

Vår mailadress?
valberedning@asis.se

Richard Buske – sammankallande

Peter Köhler

Per Lundkvist

Vänliga hälsningar/Best regards