Skip to main content

ASIS Mentorskapsprogram Sverige

Möjliggör för dig att utvecklas personligt och professionellt

ASIS Mentorskapsprogram möjliggör för dig att utvecklas personligt och professionellt – oavsett om du söker som mentor eller adept!

Genom att fokusera på erfarenhets- och kunskapsutbyte lyfter ASIS Mentorskapsprogram din kompetens till nya nivåer. Vi vänder oss både till dig som har lång erfarenhet från branschen men känner att du vill få fler perspektiv, och till dig som är ny inom säkerhetsområdet och önskar ha någon att bolla dina utmaningar med. Genom ett ömsesidigt utbyte mellan mentor och adept utvecklas ni båda.

Omfattning

Mentorskapsprogrammet sträcker sig från september till april. Schemat består av såväl gemensamma aktiviteter som egna träffar.

Vem är du som adept?
  • Du är medlem i ASIS International
  • Du är ny i säkerhetsbranschen eller studerar inom området
  • Du vill få tips, inspiration och nya infallsvinklar
Vem är du som mentor?
  • Du är medlem i ASIS International
  • Du har minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från säkerhetsbranschen, och är i en ledande befattning eller stor vana att leda projekt
  • Du vill utveckla ditt eget ledarskap
  • Du har en vilja att dela med dig av din erfarenhet och kunskap
  • Du är kunskapstörstande och vill gärna få nya perspektiv

Ansök till mentorskapsprogrammet

Ansökan till mentorskapsprogrammet öppnar i april.

Intresseanmälan som adeptIntresseanmälan som adeptIntresseanmälan som mentor

Efter sista ansökningsdagen kommer mentorer och adepter att matchas ihop.
Antalet platser i programmet är begränsat. Vi fördelar platserna för att få bästa möjliga matchning mellan adept och mentor.

Eventsponsor till mentorskapsprogrammet

September – Kick-off för mentorskapsprogrammet

Vi har en gemensam Kick-off för alla mentorer och adepter. Här får ni chansen att mingla med varandra! Information och tips inför mentorskapsprogrammet kommer att ges. Mentorn och adepten diskuterar kring förväntningar, mötesform och mötesfrekvens.

Från september till april – egna träffar

Mentorn och adepten har egna träffar inom ramen för programmet. Tips på upplägg, samtalsämnen och teman erhålls från ASIS.

December – julmingel

ASIS ordnar ett gemensamt julmingel med samtliga adepter och mentorer. Fokus ligger på att nätverka och utbyta erfarenheter med varandra.

April – gemensam avslutning

ASIS ordnar en gemensam avslutning som erbjuder reflektion och utvärdering av mentorskapsprogrammet, samt utdelning av diplom!