Skip to main content
 

Certifed Protection Professional (CPP)

Certifed Protection Professional (CPP) instiftades 1977 av ASIS International. Denna framstående utmärkelse tilldelas individer vars primära ansvarsområde är inom ledning av säkerhet och har visat avancerade kunskaper inom säkerhetslösningar och tillämpar god affärssed. Innehåll och behörighetskrav för CPP fastställs av ASIS International tillsammans med dess 34,000 medlemmar världen över. Referenslitteraturen uppdateras vid behov och innehållet för CPP revideras vart femte år för att säkerställa att den är uppdaterad. Certifieringen behöver uppdateras vart tredje år och är ackrediterad av American National Standards Institute (ANSI) enligt ISO 17024. Tentamen består av 225 frågor på engelska, som ska besvaras inom 4 timmar. ASIS International certifieringsprogram var det första i världen att erhålla SAFETY Act designation från U.S. Department of Homeland Security.

BEHÖRIGHETSKRAV
 • Utan examen från högre utbildning:
  Sju (7) års erfarenhet av säkerhetsarbete (eller sex år om du redan har en APP), varav minst tre (3) år ska ha varit i ansvarig* ställning för en säkerhetsfunktion.
 • Med en högre utbildning:
  Masterexamen eller motsvarande internationell examen från en ackrediterad högskola och fem (5) års erfarenhet av säkerhetsarbete (eller fyra år om du redan har en APP), varav minst tre (3) år ska ha varit som ansvarig* för en säkerhetsfunktion.
  ELLER
  Kandidatexamen eller motsvarande internationell examen från en ackrediterad högskola och sex (6) års erfarenhet av säkerhetsarbete (eller fem år om du redan har en APP), varav minst tre (3) år ska ha varit som ansvarig** för en säkerhetsfunktion.
FÖRNYAS VART TREDJE ÅR
 • 60 poäng Continuing Professional Education (CPE)
 • Följa CPP™ Code of Professional Responsibility
 • Ostraffad
KUNSKAPSOMRÅDEN SOM TESTAS
 • Fysisk säkerhet
 • Säkerhetsprinciper & metodik
 • Personalsäkerhet
 • Affärsstyrning och ekonomi
 • Utredningar
 • Krishantering
 • Informationssäkerhet

CPP, Certified Protection Professional

Gå en förberedande utbildning för certifiering

Läs mer

Physical Security Professional (PSP)

Physical Security Professional (PSP) certifieringen instiftades 2002 av ASIS International. Det är en teknisk certifiering för dem som utför säkerhetsbesiktningar, designar integrerade säkerhetssystem, installerar eller underhåller dessa system. Innehåll och behörighetskrav för PSP fastställs av ASIS International tillsammans med dess 34000 medlemmar världen över. Referenslitteraturen uppdateras vid behov och innehållet för PSP revideras vart femte år för att säkerställa att den är uppdaterad. Certifieringen behöver uppdateras vart tredje år och är ackrediterad av American National Standards Institute (ANSI) enligt ISO 17024. Tentamen består av 140 frågor på engelska som ska besvaras inom 2,5 timme. ASIS International certifieringsprogram var det första i världen att erhålla SAFETY Act designation från U.S. Department of Homeland Security.

BEHÖRIGHETSKRAV
 • Utan examen från högre utbildning:
  Fem (5) års erfarenhet av fysisk säkerhet* (eller fyra år om du redan har en APP)
  Med en högre utbildning:
  Magisterexamen eller internationell motsvarighet* från ett ackrediterat lärosäte och tre (3) års erfarenhet av fysisk säkerhet
  ELLER
  Kandidatexamen eller motsvarande internationell examen* från en ackrediterad högskola och fyra (4) års erfarenhet av fysisk säkerhet (eller tre år om du redan har en APP)
FÖRNYAS VART TREDJE ÅR
 • 60 poäng Continuing Professional Education (CPE)
 • Följa PSP™ Code of Professional Responsibility
 • Ostraffad
KUNSKAPSOMRÅDEN SOM TESTAS
 • Bedömning av fysisk säkerhet
 • Tillämpning, utformning och integrering av system för fysisk säkerhet
 • Genomförande av åtgärder för fysisk säkerhet

Professional Certifed Investigator (PCI)

Professional Certifed Investigator (PCI) certifieringen instiftades 2002 av ASIS International. Det är en certifiering för dem som utreder incidenter, brott och genomför bakgrundskontroller. Innehåll och behörighetskrav för PCI fastställs av ASIS International tillsammans med dess 34000 medlemmar världen över. Referenslitteraturen uppdateras årligen och innehållet för PCI revideras vart femte år för att säkerställa att den är uppdaterad. Certiferingen behöver uppdateras vart tredje år och är ackrediterad av American National Standards Institute (ANSI) enligt ISO 17024. Tentamen består av 125 frågor på engelska som ska besvaras inom 2,5 timme. ASIS International certifieringsprogram var det första i världen att erhålla SAFETY Act designation från U.S. Department of Homeland Security.

BEHÖRIGHETSKRAV
 • Gymnasieexamen
 • Följa PCI™ Code of Professional Responsibility
FÖRNYAS VART TREDJE ÅR
 • 60 poäng Continuing Professional Education (CPE)
 • Följa PCI™ Code of Professional Responsibility
 • Ostraffad
KUNSKAPSOMRÅDEN SOM TESTAS
 • Ärendehantering
 • Utredningsteknik och metoder
 • Presentation av utredningar

Associate Protection Professional (APP)

 

ASIS International lanserade certifieringsprogrammet Associate Protection Professional (APP) 2019, som en del av ASIS Internationals pågående strategi att erbjuda professionell utveckling och utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma på alla nivåer inom säkerhetsområdet.

Beteckningen Associate Protection Professional (APP) är avsedd för personer med 1 års erfarenhet av säkerhetsledning*. Provet mäter den sakkunniges  kunskaper om grundläggande säkerhetsledning, affärsverksamhet, riskhantering och insatshantering.

Innehåll och behörighetskrav för APP fastställs av ASIS International tillsammans med dess 34000 medlemmar världen över. Referenslitteraturen uppdateras vid behov och innehållet för APP revideras vart femte år för att säkerställa att den är uppdaterad. Certifieringen behöver uppdateras vart tredje år och är ackrediterad av American National Standards Institute (ANSI) enligt ISO 17024. Tentamen består av 125 frågor på engelska som ska besvaras inom 2 timmar. ASIS International certifieringsprogram var det första i världen att erhålla SAFETY Act designation från U.S. Department of Homeland Security.

BEHÖRIGHETSKRAV
Erfarenhet av säkerhetsledning Utbildning
1 år Masterexamen (eller internationell   motsvarighet)
1 år Kandidatexamen (eller motsvarande   internationell examen)
1 år Ingen examen från högre utbildning
 • Följa APP™ Code of Professional Responsibility
 • Ostraffad
KUNSKAPSOMRÅDEN SOM TESTAS
 • Grundläggande säkerhet
 • Affärsverksamhet
 • Riskhantering
 • Hantering av incidenter
Väg till certifiering

Läs mer

Förbered dig för din certifiering

Boka din Examen