Skip to main content
Om ASIS

ASIS International

ASIS International, med fler än 34 000 medlemmar i 155 länder, är världens största organisation för personer som arbetar med säkerhet. Genom att tillhandahålla medlemmarna ett internationellt nätverk av branschkollegor, unika certifieringar och fortbildning, befäster ASIS sin position som en ledande aktör och central källa till kompetensutveckling, vilket stärker säkerhetssektorn både i Sverige och globalt. ASIS riktar sig till de som söker professionell yrkesutveckling och samarbeten för kompetensutbyte och affärsmöjligheter.

Vår styrelse består av

Ordförande (Chapter Chairman)

Kristiina Mellin, CPP, PCI, PSP

Kristiina Mellin, CPP, PCI, PSP, arbetar med koncernsäkerhet på Trygg-Hansa och Tryg Forsikring som är Skandinaviens största försäkringskoncern.

Kristiina Mellin, CPP, PCI, PSP, arbetar med koncernsäkerhet på Trygg-Hansa och Tryg Forsikring som är Skandinaviens största försäkringskoncern.
Vice ordförande (Vice Chapter chair)

André Ahlin

Global säkerhetschef för Hitachi Energy. Medlem 265375 sedan 2006.

André har sedan 2005 arbetat med säkerhet internationellt. Efter några år i Mellanöstern i rollen som projektsäkerhetschef åt svenska ABB återvände André till Sverige och fick då ansvar för internationell säkerhet med fokus på resesäkerhet och projektsäkerhet i högriskmiljöer. André tog senare rollen som säkerhetschef och säkerhetsskyddschef för svenska ABB samt för region Europa. Sedan 2019 är André global säkerhetschef för Hitachi Energy.
André har en examen i Historia med inriktning mot säkerhetspolitik och internationella relationer. Vidare har André säkerhetsutbildningar som exempelvis ASIS / IE Business School: Effective Management for Security Professionals och Control Risks/ BTEC level 4&5; Security Managers and Consultants Course.
Styrelseledamot (Chapter officer)

Mikael Amlert

Mikael Amlert är verksam som rådgivare, projektledare och specialist inom resiliens-, och ledningsfrågor åt företag, myndigheter och organisationer.

Mikael Amlert är verksam som rådgivare, projektledare och specialist inom resiliens-, och ledningsfrågor åt företag, myndigheter och organisationer. Mikael arbetar integrerad i ledningsorganisationer med uppdrag inom chefs-, och lagutveckling samt med förändringsarbeten. Han anlitas även till uppgifter som samverkansledare eller som beredare i frågor kring verksamhetssäkerhet och säkerhetsskydd samt med kartläggning av verksamhetsmiljöer av olika typer. Mikael är tidigare yrkesofficer i Armén och även tidigare aktiv som insatsledare och instruktör i polisens alpina fjällräddning. Mikael har rik erfarenhet av styrelsearbete och av att driva professionsutveckling från bland annat sex år som ordförande i Svenska Bergsguideorganisationen. Mikael är även internationellt certifierad bergsguide och tillbringar gärna övrig tid i de europeiska eller nordiska bergsområdena eller på expeditioner till polarområdena.
Sekreterare (Chapter Secretary)

Jonatan Hugemark

Jonatan arbetar idag som Operations Manager för PINKERTON med ansvar för norra och centralöstra Europa, med en tidigare bakgrund inom Försvarsmakten tillsammans med en bred karriär i säkerhetsbranschen.

Jonatan arbetar idag som Operations Manager för PINKERTON med ansvar för norra och centralöstra Europa, med en tidigare bakgrund inom Försvarsmakten tillsammans med en bred karriär i säkerhetsbranschen.
Han innehar en kandidatexamen i företagsledning och en yrkesexamen i säkerhetssamordning, förstärkt med specialiseringar inom statsvetenskap, innovationsledning, business intelligence och projektledning, samt certifieringar i bland annat ISO 18788 och ISO 31000. 2023 tilldelades Jonatan utmärkelsen Framtidens Säkerhetstalang på säkerhetsgalan för sin moderna säkerhetsförvaltning genom att skapa tillväxt med synergier mellan riskhantering, säkerhet och affärsmässighet. Jonatan är därtill invald i ASIS International NextGen Steering Committee från och med 2024.
Styrelseledamot (Chapter officer)

Markus Lahtinen

Markus Lahtinen är sedan 2002 verksam som lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

JMarkus Lahtinen är sedan 2002 verksam som lärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 2006 rekryterades han till ett säkerhetskopplat forskningsprojekt som avsåg fördjupa kunskapen om den elektroniska säkerhetsbranschens framtida utveckling med inriktning på branschdynamik, teknikförändring och säkerhetschefens förändrade roll. Sedan 2015 har hans forskningsintresse framför allt inriktats mot kamerabevakningens trygghetsskapande roll i samhället. Markus beskriver sin roll idag som en form av samverkansforskare, en roll som utgår från att ett nära och tätt samarbete med samhälle och företag är en nödvändighet för att skapa relevant praktisk och akademisk kunskap. Markus är medlem i ASIS sedan 2006
Kassör (Chapter Treasurer)

Per Lundkvist, CPP, PCI, PSP

Per Lundkvist, CPP, PSP, PCI, är VD och senior säkerhetskonsult vid Security Advisers AB.

Per Lundkvist, CPP, PSP, PCI, är VD och senior säkerhetskonsult vid Security Advisers AB, bor i Stockholm. Per har arbetat inom säkerhetsbranschen i mer än trettio år och är medlem i ASIS International sedan tjugo år. Under hans karriär har han varit säkerhetsdirektör vid Crane Currency (fd Tumba Bruk), koncerndirektör vid Swedavia (Sveriges flygplatser), koncernsäkerhetschef vid Svenska Spel (inklusive Casino Cosmopol), säkerhetschef vid DHL Logistics i Norra Europa för att nämna några. Per har tidigare varit medlem i CSO Roundtable vid ASIS International, samt studerat “Business Management Program for Security Executives” vid The Wharton School, University of Pennsylvania. Per har varit aktiv ideellt inom ASIS International i många år. President Professional Certification Board, European Advisory Council, Global Issues Committee (CSO Roundtable), Regional Vice President, Chapter Vice Chairman (Sweden), Chapter Officer och Gaming and Wagering Protection Council. Årets säkerhetsprofil 2009 i Sverige vid Säkerhetsgalan samt tilldelad Don Walker Award for Enterprise Security Executive Leadership av ASIS International 2014.
Styrelseledamot (Chapter officer)

Matan Padael

Matan Padael, är för närvarande säkerhetschef på Crane Currency, en känd global ledare inom sedeltryckeri och säkerhetsfunktioner.

Matan Padael, is currently Security Manager at Crane Currency, a renowned global leader in banknote printing and security features. Previously, Matan served as the Head of Security for the Jewish Community in Stockholm, overseeing multiple Jewish institutions within the greater Stockholm area. Originally from Israel, Matan worked for the Israeli Government as a Security Specialist in various areas including Executive Protection Professional for Israel's High Court Judges. Starting his career in the Israeli Defence Force (IDF) Special Forces, Matan served in multiple conflicts and Homeland security efforts.
Om det svenska chaptret

ASIS Sweden Chapter 197

Vårt chapter bildades 1990 och har idag drygt 100 medlemmar. Av de betalande medlemmarna var 2 livstidsmedlemmar, 3 pensionärsmedlemmar och 4 studentmedlemmar. Av de drygt 100 medlemmarna är 13 kvinnor vilket motsvarar ca 13% av medlemsantalet. Vi genomför ett tiotal aktiviteter per år och både i Stockholm, Göteborg och Malmöregionen.

Unga i branschen

ASIS NextGen

Välkommen till ASIS NextGen - för nya i branschen

ASIS NextGen Community, tidigare känt som ASIS Young Professionals, riktar sig till unga yrkesverksamma och de som är nya inom risk-, kris- och säkerhetsområdet. Vårt nätverk passar idealiskt för individer under 40 år eller de med upp till fem års erfarenhet i en kvalificerad roll inom dessa områden. Vi är engagerade i att stödja nästa generation av security professionals, hjälpa dem att avancera i sina karriärer och uppnå sina yrkesmässiga mål.

ASIS NextGen erbjuder:

Mångsidiga lärmöjligheter
Communityns agenda omfattar en rad områden syftade till att utbilda och utveckla yrkesverksamma inom branschen.

Mentorskap
Vårt mentorskapsprogram erbjuder unika möjligheter till personlig och professionell utveckling, av seniora yrkespersoner.

Workshops och Studiebesök
Vi planerar att anordna olika aktiviteter som workshops, gruppssamtal och studiebesök för att ytterligare berika medlemmarnas erfarenheter.

Syftet är att stödja nya och kommande personer i branschen genom att dra nytta av den samlade kompetensen bland våra svenska och internationella ASIS-medlemmar. Vårt mål är att skapa en intern kunskapsbro för att höja kompetensnivån inom branschen. Medlemskapet erbjuder omfattande möjligheter till erfarenhetsutbyte och professionell nätverksbyggnad.

Gå med i NextGen Community och låt oss hjälpa dig att förverkliga dina professionella drömmar!

För mer information om NextGen Community, tveka inte att kontakta oss på membership@asis.se.

Hälsningar,
Jonatan Hugemark
Chapter Secretary
ASIS Sweden Chapter

Kvinnor inom säkerhet

Women in Security (WIS)

ASIS Women in Security (WIS) startades 2009 för att främja diskussion om frågor som är specifika för kvinnor på arbetsplatsen och genom skräddarsydda program och mentorskap, utveckla karriärvägar för kvinnor inom säkerhet.

Fördelar med gruppen
Exklusivt mentorprogram – oavsett om du vill komma i kontakt med en kollega som arbetar med liknade uppgifter eller någon på högre chefsnivå. WIS mentorprogam kan hjälpa dig att hitta rätt personer och skapa kontakter som kan vara värdefulla för resten av din karriär.
Särskilda aktiviteter – skaffa ny kunskap och skapa en strategi för dina karriärmål genom det skräddarsydda utbildningsprogram som erbjuds exklusivt för medlemmar i ASIS WIS. Framgångsrika föreläsare delar med sig av sin expertis och sina erfarenheter avseende ledarskap, karriärutveckling med mera, med särskilt fokus för kvinnor.
Strategiskt nätverkande – bygg upp och stärk ditt professionella nätverk genom att träffa kollegor inom säkerhet – både kvinnor och män – i olika stadier i karriären. Låt dig inspireras och förbättra din egen karriärpotential genom att skapa och främja ömsesidigt fördelaktiga relationer med ett varierat nätverk av säkerhetsmänniskor från hela världen.
Även om aktiviteter och fokus foör den här gruppen är skräddarsytt för kvinnor, uppmuntrar vi och välkomnar alla ASIS-medlemmar som vill vara med och stödja kvinnors framgång i säkerhetsbranschen, att delta.

Bli medlem idag!

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner.

Dokument

Alla våra dokument har flyttat till bättre plats bakom inloggning hos ASIS Connects. Du behöver logga in med ditt medlemsnr.

Är det några historiska dokument så finns i arkiv hos styrelsen. Kontakta treasurer@asis.se