Om ASIS

ASIS International

ASIS International är världens största organisation för personer som arbetar med säkerhet, med över 35 000 medlemmar i mer än 40 länder. ASIS International är inriktat på att öka effektiviteten och produktiviteten hos säkerhetspersonal genom att utveckla pedagogiska program och material som tar upp breda säkerhetsintressen och specifika säkerhetsämnesområden. Genom att ge medlemmar och säkerhetsgemenskapen tillgång till ett komplett utbud av program och tjänster och publicera branschens nummer 1-tidskrift, leder SECURITY MANAGEMENT vägen för avancerad och förbättrad säkerhetsprestanda.

Vår styrelse består av

Ordförande (Chapter Chairman)

Jens Näsström

Jens arbetar som Content Director hos Safeture.

Jens har arbetat inom den privata säkerhetsbranschen sedan 2009, främst inom resesäkerhetsområdet hos bland annat Control Risks och International SOS. Arbetar numera som Content Director hos Safeture, med ansvar för analysverksamheten både internt och externa parter. Har även genomfört kortare uppdrag som frilanskonsult i Mellanöstern och Afrika, samt arbetat inom bevakningsbranschen i Sverige. Jens har en Pol. mag från Uppsala Universitet, samt masterexamina i internationella relationer och säkerhetsstudier.
Kassör (Chapter Treasurer)

Hans Rosander

Grundare SIQURE Scandinavia AB. Medlem 283429 sedan 2008.

CPP, Certified Protection Professional (2009). Hans har varit verksam i säkerhetsbranschen i ca 30 år, varav stor del av tiden som medlem i ledningen i större svenska säkerhetsföretag, bland annat med ansvar för teknik och larmcentral.
Genom den mångåriga erfarenheten innehar Hans en bred kompetens om säkerhet, ett stort kontaktnät med branschkollegor och en medvetenhet om hur människa, teknik och organisation måste samverka för att skapa den bästa lösningen.
Hans har mycket goda kunskaper att hantera ekonomi med alla ingående moment från budget och löpande bokföring till uppföljning med resultat- och balansrapporter etc. Kunskaper som kommer genom erfarenheter som ekonomiskt ansvarig affärsområdeschef, VD mm. Var tidigare revisor i Chaptret och har innan dess varit aktiv i styrelsen 2010-2012 med uppdraget som kassör.
Styrelseledamot

Hanna Stenvall Magnusson

Kommunikationschef på personsäkerhetsföretaget Axel Group

Hanna är utbildad journalist i grunden och lärde känna säkerhetsbranschen genom att bevaka den. Efter 15 år i mediebranschen justerade hon riktning för att kliva in som marknads- och kommunikationschef i Säkerhets- och Försvarsföretagen, SOFF. Därefter har hon haft motsvarande roll på 2Secure. Idag är hon kommunikationschef på personsäkerhetsföretaget Axel Group, en roll som under 2020 fördelats även på uppdrag på koncernnivå för Prosero Security Group.
Hanna har erfarenhet av styrelsearbete från bland annat Qnet Säkerhet, där hon också drivit utvecklingen av Qnetdagen, och har startat och drivit SOFF:s podd Med sikte på – om makt, säkerhet och prylar.
Vice ordförande (Vice Chapter Chairman)

Magnus Fjällström

Evenemangssäkerhetssamordnare för Malmö stad. Medlem 287348 sedan 2009.

2006 examinerades Magnus som säkerhetssamordnare från en av de första YH-utbildningarna i säkerhet och har sedan dess arbetat inom Malmö stads centrala säkerhetsavdelning som säkerhetssamordnare. Sedan februari 2016 arbetar Magnus som evenemangssäkerhetssamordnare för Malmö stad. Stora och utvecklande uppdrag har varit säkerhetsarbetet med Eurovision Song Contest, Malmöfestivalen, flyktingkrisen och Påvens besök i Malmö. Magnus ingår även i Malmö stad centrala krisledning, är Tjänsteman i Beredskap (TiB) och är vice ordförande i ledningsgruppen för Företagsuniversitetets YH-utbildning Säkerhets- och trygghetskoordinator. Förutom sin utbildning som diplomerad säkerhetschef från Företagsuniversitet har Magnus gått en uppsjö av utbildningar/kurser från bl.a. MSB, Lunds Universitet, Karlstad Universitet samt SSF.
Styrelseledamot

Susan Bergman

Säkerhets- och säkerhetsskyddschef på Combitech AB och Saab Industrial Products and Services

Susan Bergman har en bakgrund som managementkonsult där hon har stöttat både den offentliga och den privata sektorn inom säkerhet. Sedan 2016 är hon säkerhets- och tillika säkerhetsskyddschef på Combitech AB och Saab Industrial Products and Services. I denna roll har hon ett helhetsansvar för området, vilket t.ex. inkluderar informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Susan har en gedigen utbildningsbakgrund där hon förutom säkerhet har studerat bl.a. journalistik, juridik, projektledning, kvalitetsteknik och kriminologi. Parallellt med sin ordinarie tjänst är hon själv en eftertraktad föreläsare. Eftersom hon gillar att ha en aktiv fritid sitter hon med i flera ledningsgrupper. För sitt engagemang och för sin kompetens blev Susan utnämnd till Årets Säkerhetskonsult 2016 och till Årets Säkerhetsprofil 2020.
Styrelseledamot

André Ahlin

Global säkerhetschef för ABB Power Grids. Medlem 265375 sedan 2006.

2005 började André arbeta med säkerhet på ABB i rollen som projektsäkerhetschef i
Saudiarabien där han också bodde i 2,5 år. Efter flytt hem till Sverige var André
säkerhetsansvarig för Svenska ABB exportverksamhet till framförallt högriskländer med stort fokus på projekt- och resesäkerhet. De senaste fem åren har André arbetat som Säkerhets- och säkerhetsskyddschef för ABB AB samt Regionsäkerhetschef för ABB Europa. Arbetet har bestått i att driva och utveckla säkerhetsprogram inom områden som Fysisk säkerhet, Projektsäkerhet, Resesäkerhet, Krishantering och utredningar samt leda ett team med säkerhetschefer i Sverige och runt om i Europa. Vidare har André bistått ledningar med säkerhetsunderlag inför affärsstrategiska beslut. Sedan Oktober 2019 är André global säkerhetschef för ABB Power Grids.
André har en examen i Historia med fokus på internationella relationer och äkerhetspolitik
och har vidare säkerhetsutbildningar genom Control Risk, Security Management and
Consultants Course och genom ie Business School/ASIS Effective Management for Security Professionals. Utöver dessa ytterligare kortare säkerhetskurser med olika teman.
Sekreterare (Chapter Secretary)

Amanda Schröder

Tf. Head of SRS Screening Services. Medlem 18708302 sedan 2017.

Amanda Schröder har en kandidatexamen i Risk- och krishantering från Mittuniversitetet. Utbildningen slutfördes 2016 och efter det har hon arbetat som analytiker på Scandinavian Risk Solutions (SRS). Den första oktober 2017 påbörjade hon sin nya tjänst som screenin coordinator på SRS. Amanda är sedan två är engagerad i ASIS Young Professionals.
Styrelseledamot

Emil Egeltoft

Brandskyddskonsult på Brandtec AB. Medlem 290241 sedan 2009.

Emil Egeltoft, är brandskyddskonsult med tio års erfarenhet som konsult inom brandskydd och säkerhetsarbete. Emil har bred erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete på både strategisk och operativ nivå och har stor vana att arbete med större organisationer och komplexa objekt. Emil har även stor erfarenhet av projektleda och utgöra provningsledare vid samordnad provning av brandfunktioner. Därtill har han skrivit Rekommendation för insatsplaner åt Brandskyddsföreningen samt är en van föredragshållare.
Emil grundade Brandtec under 2013 och var vd tills 2019 då han övergick till att fokusera på tjänste- och verksamhetsutveckling för koncernen BrandInvest (med systerföretagen Brandskyddslaget, PS Group och Risktec) samt arbete som seniorkonsult.
Suppleant

Mikael Persson

Ansvarig för att samverka med Vattenfalls produktionssites och affärsenheter att implementera program för compliance och säkerhet inklusive resesäkerhet- och krisledning.

Mikael är ansvarig för att samverka med Vattenfalls produktionssites och affärsenheter att implementera program för compliance och säkerhet inklusive resesäkerhet- och krisledning.
Mikael har 15+ år som säkerhetsspecialist i en mängd olika branscher inklusive energi, logistik, och tillverkning. Innan perioden på Vattenfall var Mikael Säkerhetschef Norden för Tech-Data AB. Dessförinnan var han verksam som säkerhetskonsult både i Sverige och globalt.
Han har en magisterexamen från University of Southampton – School of Management, UK med inriktning mot risk management och krishantering.
Om det svenska kapitlet

ASIS Sweden Chapter 197

Vårt chapter bildades 1990 och har idag ca 250 medlemmar. Av de betalande medlemmarna var 3 pensionärsmedlemmar och 3 studentmedlemmar. Av de 230 medlemmarna är 22 kvinnor vilket motsvarar ca 10% av medlemsantalet. Vi genomför ett tiotal aktiviteter per år.

Unga i branschen

Young Professionals (YP)

För personer unga till åren eller unga i branschen – finns ASIS Young Professionals. Primärt arbetar vi för personer under 40 år, eller som haft en kvalificerad roll inom området risk, kris eller säkerhet i högst fem år. Vårt mål är att hjälpa nästa generations säkerhetsexperter att ta nästa steg i karriären.
Arbetsgruppens agenda täcker en rad olika områden som på ett eller annat sätt avser att utbilda och utveckla branschen och dess utövare. Vi erbjuder återkommande våra medlemmar after works, föreläsningskvällar och mentorskapsprogram. På sikt strävar vi ääven efter att bl.a. anordna olika former av workshops, fokusgruppssamtal och studiebesök.
Syftet med arbetsgruppen är att hjälpa nya och kommande säkerhetsexperter att dra nytta av den samlade kompetens som finns bland svenska och internationella ASIS medlemmar. Genom att nyttja, samla och sprida den kunskap medlemsorganisationen ASIS besitter, vill vi skapa en intern kunskapsbro med målet att höja branschens framtida kompetensnivå.
Fördelarna med nätverket är många, och möjligheterna till att utbyta erfarenheter – och visitkort – stora. Gå med i ASIS Young Professionals och låt oss hjälpa dig att uppnå just din dröm.
Vill du veta mer om Young Professionals är du mer än välkommen att höra av dig till yp@asis.se.

Kvinnor inom säkerhet

Women in Security (WIS)

ASIS Women in Security (WIS) startades 2009 för att främja diskussion om frågor som är specifika för kvinnor på arbetsplatsen och genom skräddarsydda program och mentorskap, utveckla karriärvägar för kvinnor inom säkerhet.

Fördelar med gruppen
Exklusivt mentorprogram – oavsett om du vill komma i kontakt med en kollega som arbetar med liknade uppgifter eller någon på högre chefsnivå. WIS mentorprogam kan hjälpa dig att hitta rätt personer och skapa kontakter som kan vara värdefulla för resten av din karriär.
Särskilda aktiviteter – skaffa ny kunskap och skapa en strategi för dina karriärmål genom det skräddarsydda utbildningsprogram som erbjuds exklusivt för medlemmar i ASIS WIS. Framgångsrika föreläsare delar med sig av sin expertis och sina erfarenheter avseende ledarskap, karriärutveckling med mera, med särskilt fokus för kvinnor.
Strategiskt nätverkande – bygg upp och stärk ditt professionella nätverk genom att träffa kollegor inom säkerhet – både kvinnor och män – i olika stadier i karriären. Låt dig inspireras och förbättra din egen karriärpotential genom att skapa och främja ömsesidigt fördelaktiga relationer med ett varierat nätverk av säkerhetsmänniskor från hela världen.
Även om aktiviteter och fokus foör den här gruppen är skräddarsytt för kvinnor, uppmuntrar vi och välkomnar alla ASIS-medlemmar som vill vara med och stödja kvinnors framgång i säkerhetsbranschen, att delta.

Bli medlem idag!

Ansök om medlemsskap och ta del av alla förmåner.

Dokument

Här finns några av våra dokument och handlingar samlade. Klicka på resp. ruta för att ladda öppna ett PDF-dokument.

Verksamhetsberättelse

2018

Balansrapport

2018

Resultatrapport

2018

Verksamhetsberättelse

2019

Balansrapport

2019

Resultatrapport

2019

Årsmöteprotokoll

2019

Balansrapport

2020

Resultatrapport

2020