Skip to main content
Om ASIS

ASIS International

ASIS International är världens största organisation för personer som arbetar med säkerhet, med över 35 000 medlemmar i mer än 40 länder. ASIS International är inriktat på att öka effektiviteten och produktiviteten hos säkerhetspersonal genom att utveckla pedagogiska program och material som tar upp breda säkerhetsintressen och specifika säkerhetsämnesområden. Genom att ge medlemmar och säkerhetsgemenskapen tillgång till ett komplett utbud av program och tjänster och publicera branschens nummer 1-tidskrift, leder SECURITY MANAGEMENT vägen för avancerad och förbättrad säkerhetsprestanda.

Vår styrelse består av

Ordförande (Chapter Chairman)

Jens Näsström

Jens arbetar som Content Director hos Safeture.

Jens har arbetat inom den privata säkerhetsbranschen sedan 2009, främst inom resesäkerhetsområdet hos bland annat Control Risks och International SOS. Arbetar numera som Content Director hos Safeture, med ansvar för analysverksamheten både internt och externa parter. Har även genomfört kortare uppdrag som frilanskonsult i Mellanöstern och Afrika, samt arbetat inom bevakningsbranschen i Sverige. Jens har en Pol. mag från Uppsala Universitet, samt masterexamina i internationella relationer och säkerhetsstudier.
Styrelseledamot (Chapter board member)

André Ahlin

Global säkerhetschef för ABB Power Grids. Medlem 265375 sedan 2006.

2005 började André arbeta med säkerhet på ABB i rollen som projektsäkerhetschef i
Saudiarabien där han också bodde i 2,5 år. Efter flytt hem till Sverige var André
säkerhetsansvarig för Svenska ABB exportverksamhet till framförallt högriskländer med stort fokus på projekt- och resesäkerhet. De senaste fem åren har André arbetat som Säkerhets- och säkerhetsskyddschef för ABB AB samt Regionsäkerhetschef för ABB Europa. Arbetet har bestått i att driva och utveckla säkerhetsprogram inom områden som Fysisk säkerhet, Projektsäkerhet, Resesäkerhet, Krishantering och utredningar samt leda ett team med säkerhetschefer i Sverige och runt om i Europa. Vidare har André bistått ledningar med säkerhetsunderlag inför affärsstrategiska beslut. Sedan Oktober 2019 är André global säkerhetschef för ABB Power Grids.
André har en examen i Historia med fokus på internationella relationer och äkerhetspolitik
och har vidare säkerhetsutbildningar genom Control Risk, Security Management and
Consultants Course och genom ie Business School/ASIS Effective Management for Security Professionals. Utöver dessa ytterligare kortare säkerhetskurser med olika teman.
Sekreterare (Chapter Secretary)

Mikael Persson

Ansvarig för att samverka med Vattenfalls produktionssites och affärsenheter att implementera program för compliance och säkerhet inklusive resesäkerhet- och krisledning.

Mikael är ansvarig för att samverka med Vattenfalls produktionssites och affärsenheter att implementera program för compliance och säkerhet inklusive resesäkerhet- och krisledning.
Mikael har 15+ år som säkerhetsspecialist i en mängd olika branscher inklusive energi, logistik, och tillverkning. Innan perioden på Vattenfall var Mikael Säkerhetschef Norden för Tech-Data AB. Dessförinnan var han verksam som säkerhetskonsult både i Sverige och globalt.
Han har en magisterexamen från University of Southampton – School of Management, UK med inriktning mot risk management och krishantering.
Styrelseledamot (Chapter board member)

Aria Nakai

Stadssekreterare / Political Advisor

Political Advisor for the Mayor at the Executive Councils-office in Gothenburg, Sweden.
Kassör (Chapter Treasurer)

Per-Erik Harnerud

IT Compliance Officer & Interim IT risk Officer vid Vattenfall IT

Per-Erik har en gedigen och bred erfarenhet inom Security-området med varierande uppgifter inom processarbete, IT och Informationssäkerhet, audit arbete samt IT risker. Han har även erfarenhet av ledarskap i en av sina tidigare roller som chef på Vattenfall kundservice. Eftersom han har jobbat mycket internationellt har han även en god förståelse om de utmaningar man står inför när man jobbar i en internationell organisation.
I hans jobb som chef hade han trettio direktrapporterande, i jobbet ingick bland annat att skapa teamet vilket innebar selektering av kandidater, anställningsintervjuer, skapande av scheman, planering av semestrar, kontinuerlig utbildning av personal samt uppföljning av personalen. En annan av Per-Eriks arbetsuppgifter inom säkerhetsområdet har varit klassificering av information, fastigheter, kravställning på IT system, skapande av processer och att jobba med olika frågor rörande säkerhetsskyddslagen.
Om det svenska kapitlet

ASIS Sweden Chapter 197

Vårt chapter bildades 1990 och har idag ca 250 medlemmar. Av de betalande medlemmarna var 3 pensionärsmedlemmar och 3 studentmedlemmar. Av de 230 medlemmarna är 22 kvinnor vilket motsvarar ca 10% av medlemsantalet. Vi genomför ett tiotal aktiviteter per år.

Unga i branschen

Young Professionals (YP)

För personer unga till åren eller unga i branschen – finns ASIS Young Professionals. Primärt arbetar vi för personer under 40 år, eller som haft en kvalificerad roll inom området risk, kris eller säkerhet i högst fem år. Vårt mål är att hjälpa nästa generations säkerhetsexperter att ta nästa steg i karriären.
Arbetsgruppens agenda täcker en rad olika områden som på ett eller annat sätt avser att utbilda och utveckla branschen och dess utövare. Vi erbjuder återkommande våra medlemmar after works, föreläsningskvällar och mentorskapsprogram. På sikt strävar vi ääven efter att bl.a. anordna olika former av workshops, fokusgruppssamtal och studiebesök.
Syftet med arbetsgruppen är att hjälpa nya och kommande säkerhetsexperter att dra nytta av den samlade kompetens som finns bland svenska och internationella ASIS medlemmar. Genom att nyttja, samla och sprida den kunskap medlemsorganisationen ASIS besitter, vill vi skapa en intern kunskapsbro med målet att höja branschens framtida kompetensnivå.
Fördelarna med nätverket är många, och möjligheterna till att utbyta erfarenheter – och visitkort – stora. Gå med i ASIS Young Professionals och låt oss hjälpa dig att uppnå just din dröm.
Vill du veta mer om Young Professionals är du mer än välkommen att höra av dig till yp@asis.se.

Kvinnor inom säkerhet

Women in Security (WIS)

ASIS Women in Security (WIS) startades 2009 för att främja diskussion om frågor som är specifika för kvinnor på arbetsplatsen och genom skräddarsydda program och mentorskap, utveckla karriärvägar för kvinnor inom säkerhet.

Fördelar med gruppen
Exklusivt mentorprogram – oavsett om du vill komma i kontakt med en kollega som arbetar med liknade uppgifter eller någon på högre chefsnivå. WIS mentorprogam kan hjälpa dig att hitta rätt personer och skapa kontakter som kan vara värdefulla för resten av din karriär.
Särskilda aktiviteter – skaffa ny kunskap och skapa en strategi för dina karriärmål genom det skräddarsydda utbildningsprogram som erbjuds exklusivt för medlemmar i ASIS WIS. Framgångsrika föreläsare delar med sig av sin expertis och sina erfarenheter avseende ledarskap, karriärutveckling med mera, med särskilt fokus för kvinnor.
Strategiskt nätverkande – bygg upp och stärk ditt professionella nätverk genom att träffa kollegor inom säkerhet – både kvinnor och män – i olika stadier i karriären. Låt dig inspireras och förbättra din egen karriärpotential genom att skapa och främja ömsesidigt fördelaktiga relationer med ett varierat nätverk av säkerhetsmänniskor från hela världen.
Även om aktiviteter och fokus foör den här gruppen är skräddarsytt för kvinnor, uppmuntrar vi och välkomnar alla ASIS-medlemmar som vill vara med och stödja kvinnors framgång i säkerhetsbranschen, att delta.

Bli medlem idag!

Ansök om medlemsskap och ta del av alla förmåner.

Dokument

Här finns några av våra dokument och handlingar samlade. Klicka på resp. ruta för att ladda öppna ett PDF-dokument.

Verksamhetsberättelse

2018

Balansrapport

2018

Resultatrapport

2018

Verksamhetsberättelse

2019

Balansrapport

2019

Resultatrapport

2019

Årsmöteprotokoll

2019

Balansrapport

2020

Resultatrapport

2020