Skip to main content

Årsmöte 2019

thu28nov15:00thu20:00Årsmöte 2019

Event Details

Inbjudan till ASIS årsmöte 28 november 2019

Den 28 november bjuder ASIS in till två intressanta föreläsningar med efterföljande årsmöte. Inledningsvis kommer Pär Rylander, säkerhetschef på Skatteverket att berätta om förändringsarbetet de gjort inom myndighetens säkerhetsavdelning. Därefter får vi lyssna till Gudrun Persson, Associate Professor på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) som bland annat kommer att berätta om det säkerhetspolitiska läget med fokus på Ryssland. Efter föreläsningarna kommer ordinarie årsmöte att starta.

Under programmets gång kommer det att bjudas på förtäring och dryck.

Anmälan senast den 22 november 2019 till program@asis.se

Skriv i anmälan vilka delar av programmet du avser att delta på.

Uppge namn, företag och medlemsnummer så vi i förväg kan trycka ut besöksbrickor.

Välkomna,

Styrelsen

Amanda Schröder, ASIS

073-357 31 80

program@asis.se

 

Program

15.00-15.30         Välkommen för registrering

15.30-16.15         Pär Rylander, Säkerhetschef på Skatteverket.

Pär kommer att berätta om det förändringsarbete som myndighetens säkerhetsavdelning genomför det senaste året. Vi kommer även få ta del av framgångsfaktorer samt konkreta tips på hur ett effektivt säkerhetsarbete kan bedrivas genom en decentraliserad säkerhetsorganisation.

16.15-16.45         30 minuter paus

16.45-17.45         Gudrun Persson, Associate Professor på FOI

Kvällens andra talare, Gudrun, kommer att berätta om den nuvarande situationen inom omvärldsbevakning och säkerhetspolitik med fokus på Ryssland och hur landet positionerar sig inom världspolitiken.

17.45-18.00         15 minuter paus

18.00-20.00        Årsstämma

Vägbeskrivning

Kommunalt

Man tar sig enkelt till Avarns huvudkontor med tunnelbana, station Stadshagen.

Bil

Möjlighet till parkering är begränsad och hänvisas till gatorna runt omkring.

Material inför årsstämma

Agenda

Balansrapport_20180901-20190831_ASIS SwedenResultatrapport_20180901-20190831_ASIS Sweden

Resultatrapport_20180901-20190831_ASIS Sweden

Budget (kommer snart)

Valberedningens förslag för 2020

Verksamhetsberättelse 2019

more

Time

28 November, 2019 15:00 - 20:00(GMT+00:00)

Location

Avarn

Warfvinges väg 39

Other Events

Get Directions