Skip to main content

Torsdagen den 28 november genomförde ASIS Chapter Sweden årets sista event och då i anslutning till föreningens årsmöte.

Under eventet bjöds det på två spännande föreläsningar. Först berättade Skatteverkets säkerhetschef, Pär Rylander, om säkerhetsarbetet i myndigheten och sedan informerade Gudrun Persson, Associate professor på FOI, om säkerhetspolitik med fokus på Ryssland.

Under själva årsmötet valdes en ny styrelse för ASIS Chapter Sweden, se nedan. Den nya styrelsen kommer att fortsätta arbetet med intressanta event för medlemmarna, normalt ett event per månad.

Det första eventet är planerat till torsdagen den 30 januari och genomförs i nära samarbete med Swedavias säkerhetsorganisation samt Arlanda Express, ute på Arlanda flygplats. Planera in datumet i kalendern redan nu så kommer mer information på vår hemsida, www.asis.se

Vi kommer också arbeta med att underlätta administrationen av våra medlemskap för både befintliga och nya medlemmar, något som varit en belastning under flera år.

Från och med den 1 januari 2020 består den nya styrelsen av:

Lars Zetterström, ordförande
Mikael Hellqvist, vice ordförande
Amanda Schröder, sekreterare
Hans Rosander, kassör
Emil Egeltoft, ledamot
Magnus Fjällström, ledamot
André Ahlin, ledamot

Revisor är Fredrik Rehnström, och vice revisor är Jonas Sandmark Eriksson.

Vi ser fram emot ett intressant 2020 tillsammans!

Lars Zetterström
ASIS Chapter Sweden
Ordförande
chapterchair@asis.se