Skip to main content

ASIS event på KTH torsdagen 18 januari 2024 – en summering

By 21 January, 2024January 30th, 2024Event

Torsdagen 18 januari 2024 fick ASIS förmånen att besöka Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Christina Boman, säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef på KTH sedan i april 2023.  

Christina berättar att hon anställdes ’för att göra nånting’ som då var lite oklart vad exakt det skulle vara. Efter en lång karriär hos bland annat Försvaret, Uppsala Universitet och SVT, passade detta henne perfekt. ”Jag är inte så intresserad av att förvalta, det är lite tråkigt”, säger Christina.  

På KTH fick hon ta sig an en otroligt komplex miljö med 5 campus på olika platser i stor-Stockholm, gamla kulturhistoriskt klassade byggnader fördelade på en yta av 288 000 kvm (lika stort som Gamla Stan), 18 000 studenter och 5 000 anställda varav många är något ovana att ta styrning.  

KTH gav Christina ett stort mandat att lösa uppgiften, och hon har sedan dess rekryterat, analyserat, lyssnat, implementerat säkerhetskultur på olika sätt, och tagit in både verksamheten och ledningen i förändringsarbetet.  

På det praktiska planet har det inneburit scenarioövningar med polisen, en kraftigt förbättrad responstid i väktarstöd, olika kampanjer för högre säkerhetsmedvetenhet såsom ’Våga fråga vem du släpper in’, och instruktioner till medarbetare och studenter hur de ska agera vid en olycka eller allvarlig händelse.  

Förändringsarbetet har krävt transparens och mod från ledningen men det har varit nödvändigt för att kunna göra förändringar i grunden. Med Christinas bakgrund och driv har KTH kommit långt i arbetet för en trygg arbetsmiljö för anställda och studenter; och uppgiften att skydda det som är känsligt.  

Arbetet fortsätter nu i olika faser av genomförande med det team av specialister som Christina rekryterat.  

ASIS tackar för att vi inblick i de utmaningar som säkerhetsarbetet på detta unika lärosäte inneburit, och de lösningar som hon funnit baserade på erfarenhet men också imponerande kreativitet. 

Ett stort tack från oss i ASIS Chapter Sweden för att vi fick komma och lyssna på denna föreläsning!  Det var både fascinerande och lärorikt! 

 

Kristiina Mellin, CPP, PCI, PSP  

Ordförande