Skip to main content

ASIS Norway - Webinar on Security Risk assessment methodology.

wed10mar10:30wed12:30ASIS Norway - Webinar on Security Risk assessment methodology.

Event Details

ASIS Norway chapter invites to a Webinar on Security Risk assessment methodology.

For registering and information, see link: https://asis-norway.pameldinger.no/e/wobruv

Note: This event may be in Norwegian Language only.

Details.

Tema

Det er i økende grad krav om å utarbeide sikringsrisikovurderinger for virksomheter. I tillegg har mange virksomheter integrert risikostyring som en del av virksomhetsstyringen og kvalitetssystemet. Tema for webinaret er tilnærming til sikringsrisikoanalyse, og det vil bl.a. blir presentert verktøy og standard som kan støtte i gjennomføring av analysen.

Agenda:

1025 – 1030 – Pålogging

1030 – 1035- Innledning

v/Glenn Pettersen, leder ASIS Norway

1035 – 1115 – Presentasjon av NS5814:2021,

v/Martine Vold, seniorrådgiver Forsvarsbygg

1115 – 1145 – Equinor sin tilnærming til SRA og Software,

v/Frode Auset, Security & Emergency Preparedness Manager

1145 – 1150 – Pause

1150 – 1220 – Sikringsrisikoanalyse i AkerBP,

v/Tore Nyrén, Sikringsrådgiver

1220 – 1250 – Software til bruk i gjennomføring av SRA,

v/Mads Pærregaard, CEO Human Risks.

1250 – 1255 – Avslutning v/Glenn Pettersen

 

Om foredragene

NS 5814 er revidert og utgis i ny form første kvartal 2021. NS 5814:2021 gjenspeiler endringene i fagfeltet det siste tiåret og integrerer begreper, aktiviteter og kvaliteter fra NS 5814:2008, NS 5832:2014 og NS-ISO 31000:2018. Den nye standarden har som mål å vise risikovurderingenes plass i overordnet risikostyring og tilby felles standard for risikovurdering av tilsiktede og utilsiktede hendelser. En standard for tilsiktede og utilsiktede hendelser er nyttig for de som analyserer begge typer hendelser og for å kunne gi beslutningstakere oversikt over hele risikobildet.

 

Equinor og AkerBP vil i sine presentasjoner presentere deres tilnærming til gjennomføring av sikringsrisikoanalyser. Equinor har bl.a. utviklet et verktøy for gjennomføring av SRA.

 

Human Risks har utviklet et ende-til-ende verktøy for å gjennomføre en sikringsrisikoanalyse, samt styre sikringsrisiko. Mads vil i sin presentasjon gi oss en kort innføring i verktøy og hvordan dette kan bidra til mer effektiv identifisering og håndtering av risiko.

more

Time

10 mars, 2021 10:30 - 12:30(GMT+02:00)