Skip to main content

Seminarie Säkerhetsarbetet på KTH är inställt!

thu16nov17:00thu19:00Seminarie Säkerhetsarbetet på KTH är inställt!

Event Details

PGA sjukdom är seminariet inställt!

Datum: Torsdagen 16 november 2023

Plats: Kungliga Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 48, Stockholm

Säkerhetschefen Christina Boman (tidigare SVT och Uppsala universitet) berättar om säkerhetsarbetet på ett stort lärosäte och även de specifika utmaningar KTH ställs inför.

“Utmaningar och möjligheter med säkerhetsarbete på ett lärosäte.

Mina första 217 dagar på KTH och att i detta brus bygga en helt ny verksamhet samtidigt som jag hanterar inkommande ärenden som t.ex.

Utredningar för avskiljande/avstängning av studenter, Obehöriga i lokalerna, utveckla och utbilda/träna ny krisorg, upphandla utbildningar för alla studenter och anställda i bl.a. ”fly, sök skydd, larma”  stölder, anställningar till säkerhetskänslig verksamhet, exportkontrollfrågor, Internutredningar, personsäkerhetsärenden, RSA, SSA, SSSB, och andra utredningar.

Remisser i mängder och utredningar också. Besök i verksamheter där området är komplext, i framkant och utmanande på flera punkter men där säkerhetskulturen är en svår nöt.”

 

more

Time

16 November, 2023 17:00 - 19:00(GMT+02:00)